Foto: Plzenoviny.cz

Nakladatelství OIKOYMENH spustilo ojedinělý projekt subskripcí titulů

Filosofické a theologické nakladatelství OIKOYMENH spustilo na začátku května ojedinělý projekt, jehož cílem je dotisk rozebraných titulů, o které čtenáři projevili zájem. V první fázi subskripcí bylo na základě ohlasu čtenářů vybráno šest titulů, jejichž vydání může být uskutečněno v dohledné době.

Čtěte více
Zdroj obrázku: Volné dílo, Wikimedia

Řecký filozof Platón přišel s nadčasovou úvahou. Starověké podobenství osvětluje i problémy dnešní společnosti

Byl to problém doby Platónovy i dob dalších, až do dnešních dní. Příliš věříme našim smyslům a slepě přijímáme nám předkládanou pravdu většiny. Je jednoduché pravdu nehledat, nezkoumat, jen přijmout odraz čísi věrouky. Nic nového nevymýšlet, jen jít s davem. Podobenství o jeskyni tak líčí poznání ve své nejčistší podobě.

Čtěte více

Tipy z kalendáře akcí: