Foto: MMP

Třetí díl Dějin města Plzně si lidé mohou koupit ještě před Vánoci

Plzeň má třetí a závěrečný svazek Dějin města Plzně, jenž zachycuje vývoj města v letech 1918–1990. Jeho vydáním se uzavřel projekt, na němž bezmála osm let pracovalo celkem 60 autorů. Ještě před Vánoci si lidé mohou novou publikaci koupit mimo jiné i v Turistickém a informačním centru města Plzně. Slavnostní prezentace knihy se uskuteční v lednu 2019.  

„Třetí díl je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 37 autorů především z plzeňských paměťových institucí. Výsledkem jejich několikaleté práce, založené zejména na studiu dobových pramenů, je zcela nový pohled na soudobé dějiny Plzně. Publikace kromě mapování politického vývoje přináší i nové poznatky z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, divadelnictví i sportu,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Doplnil, že text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

„Práce na posledním svazku byla o to obtížnější, že k řadě témat, ale i k celým dlouhým časovým úsekům – zejména po roce 1948, resp. 1953 – doposud neexistují dílčí studie. Autoři proto museli často pracovat s dobovými prameny. Tato skutečnost však s sebou přinesla jedno pozitivum – podařilo se předložit zcela nový pohled na soudobé dějiny našeho města. Vzhledem k omezenému prostoru je ovšem řada témat pouze nastíněna a jejich hlubší poznání přinese teprve další studium,“ uvedl ředitel Archivu města Plzně Adam Skála, jenž je spoluautorem publikace a koordinátorem celého projektu. 

Politicko-společenské zvraty postavily podle Adama Skály redakci svazku před řadu problémů. „Jedním z nich byla například otázka lokální topografie, kdy některé ulice, především v centru města, změnily během relativně krátkého sledovaného období i několikrát svůj název. Pro zachování autenticity výkladu jsou tedy názvy veřejných prostranství vždy uváděny v kontextu doby, o níž daná pasáž pojednává, a čtenář si může současný název vyhledat v zeměpisném rejstříku,“ vysvětlil. 

Obdobně bylo podle něj zapotřebí vyrovnat se se specifickým slovníkem užívaným především po únoru 1948, který dokresluje absurditu doby a určitým způsobem napomáhá jejímu pochopení. „Nejrůznější dobové termíny a obraty běžně užívané v tehdejších médiích proto tvoří součást výkladu a jsou zvýrazněny kurzívou,“ dodal Adam Skála. 

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 3 navazují na Dějiny města Plzně 2, jež vyšly před dvěma lety a mapovaly období od roku 1788 do 1918. První díl, jenž zahrnuje období od pravěku do roku 1788, byl slavnostně představen v dubnu 2014.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: