ZČM. Foto: Plzenoviny.cz

Umělecké řemeslo / Užité umění – komentované prohlídky expozice

Západočeské muzeum v Plzni přichází s nabídkou komentovaných prohlídek, které si kladou za cíl přiblížit nově otevřenou stálou expozici. Jednotlivé rozsáhlé soubory uměleckého řemesla a užitého umění budou představeny po částech konkrétními odbornými pracovníky, kteří se na přípravě expozice přímo podíleli. V březnu jsou připraveny 2 komentované prohlídky nové stálé expozice.

Orientální umělecké řemeslo

Nedílnou částí uměleckoprůmyslové sbírky muzea je od samého počátku její existence i soubor tzv. orientálních předmětů.  Na komentované prohlídce budou představeny různorodé předměty z Blízkého i Dálného východu, např. náročně zpracované kovové předměty, keramika, lakové předměty nebo jeden z nejvýznamnějších  japonských buddhistických přenosných oltářů v evropských sbírkách.

S historií plzeňské sbírky orientálního uměleckého řemesla vás seznámí komentovaná prohlídka, na kterou vás tentokrát srdečně zve Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky.

14. března 2018 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň

Hodiny a hodinky

Jedná se o předměty praktické, nesporně však i zajímavé z pohledu technického i uměleckohistorického. Komentovaná prohlídka seznámí s různými typy a podobami stolních, nástěnných i stojacích hodin od renesance po secesi. Představí ale i hodiny cestovní či kapesní hodinky pro pány a hodinky – šperky pro dámy.

S historií plzeňské sbírky hodin a hodinek seznámí komentovaná prohlídka, na kterou tentokrát srdečně zve Mgr. Jan Mergl, PhD., kurátor sbírky.

28. března 2018 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: