Foto: MAP Plzeň

Více než stovka plzeňských škol se zapojila do projektu rozvoje vzdělávání

Na začátku září spustilo město Plzeň evropský projekt, který umožní mateřským, základním a základním
uměleckým školám připravit si plán vzdělávání, odpovídající současným požadavkům a výzvám. Školy se během série workshopů zaměří například na aktuální trendy, sdílení zkušeností, herní a zábavní činnosti, moderní přístupy ve výuce i vzdělávání cizinců či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Výsledkem pak může být například rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo sdílení a výměna dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání prostřednictvím koučování. Hlavním přínosem je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Konkrétním příkladem může být požadavek škol na proškolení v oblasti komunikace s problémovými rodiči, podpora dětí v přípravě k podnikání nebo i nákup výukových pomůcek, jako třeba stavebnice pořízená na podporu technického vzdělávání.

Projekt plynule navazuje na schválený Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň na rok 2018, dojde k jeho postupné aktualizaci a rozvoji. Základními tématy zůstávají předškolní vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka a rovné příležitosti.

„Jako největší přínos uplynulého projektu hodnotím seminář pro začínající ředitelky mateřských škol, kde jsme předávali zkušenosti s finančním řízením, legislativou či požadavky školských inspekcí. Každé začínající učitelce pak byl přidělený mentor nebo mentorka v podobě zkušenějšího kolegy či kolegyně, kteří jsou v kontaktu dosud a mohou konzultovat své kroky,“ podělila se o zkušenost ředitelka 89. MŠ Plzeň Jiřina Solfronková. Ředitelka 2. ZŠ Plzeň Jaroslava Kuklová také chválí možnost vzájemné inspirace a jako příklad uvedla prezentaci školní knihovny a jejích aktivit na podporu čtení.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2018, potrvá do 31. 7. 2021 a zahrnuje kromě statutárního města Plzeň dalších 17 obcí Plzeňského kraje; celkem je zapojeno 106 škol (MŠ, ZŠ i ZUŠ). Finance na tuto činnost putují z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: