Klášterní zahrada. Foto: Gabriela Homolová

Během Víkendu otevřených zahrad ožije Jiráskovo náměstí

V pátek 11. a v sobotu 12. června ožije Jiráskovo náměstí v Plzni díky Víkendu otevřených zahrad. Zájemcům se po oba dny otevře zahrada dominikánského kláštera, připravena je i výstava Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách. Děti i dospělí poznají historii a budoucnost tohoto centra Slovan díky stopovačce. Na páteční podvečer chystá město Plzeň vernisáž výstavy o vodě, která spojuje, v sobotu se zájemci vydají s architektem na procházku po minulosti Jiráskova náměstí a seznámí se s historií tohoto území, které čeká zcela zásadní proměna. Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady již získal územní rozhodnutí, dalším krokem je stavební povolení. Partnerem města a druhého městského obvodu při obnově Jiráskova náměstí je Nadace Proměny Karla Komárka.

„Víkend otevřených zahrad na Jiráskově náměstí se stal již tradiční akcí, kterou organizuje Masarykova základní škola se svými žáky. Tato akce je jednou z mála příležitostí, kdy se mohou lidé do běžně nepřístupného prostoru za hradbu dominikánského kláštera podívat. Přes složitou a nepředvídatelnou epidemickou situaci jsme letos nechtěli o Víkend otevřených zahrad přijít, i proto že v loňském roce musel být zrušen. Klášterní zahradu otevřeme v pátek 11. června od 13 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Kromě prohlídky zahrady si občané mohou nakoupit tradiční i netradiční bylinky z Kotvičníkové farmy,“ vysvětlil ředitel Masarykovy základní školy Plzeň Antonín Herrmann a doplnil: „Letos naposledy je možno vidět zahradu ve stávajícím stavu, protože již brzy dojde k její přestavbě.“

Pátek 11. června kromě otevřené klášterní zahrady nabídne v 17 hodin vernisáž výstavy Voda spojuje, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Následovat bude komentovaná prohlídka výstavy s předním českým hydrobiologem Jindřichem Durasem.

Výstava v Šafaříkových sadech dokumentuje vizuální smog v Plzni

Sobota 12. června nabídne program pro děti i dospělé. Zahrada bude otevřena od 9 do 17 hodin. Po celý den je pro děti (i dospělé) připravena stopovačka Před zdí a za zdí po minulosti, současnosti a budoucnosti Jiráskova náměstí, při které účastníci poznají pamětihodnosti a vzpomínky pamětníků, ale i například to, jak zadržovat životadárnou vodu ve městě a ozeleňovat jej. Start stopovačky z dílny Pěstuj prostor je v klášterní zahradě. Na sobotu jsou také přichystány komentované prohlídky a procházky. Ve 14 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Voda spojuje s Jindřichem Durasem, v 15 hodin naváže Architektonická procházka po Jiráskově náměstí a okolí. Ta přiblíží vývoj celého území, stylově různorodé stavby kláštera dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové či Masarykovy základní školy a vybrané domy. Procházka návštěvníky zavede i do interiérů kostela, provádět budou architekt Petr Klíma a dramaturgyně Irena Pulicarová. Komentovaná prohlídka i procházka začíná před Masarykovo základní školou.

Po oba dny bude v prostoru klášterní zahrady také k vidění výstava PAMĚŤ II.: Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách. Ta přibližuje příběhy, dějiny a osobnosti Jiráskova náměstí očima pamětníků včetně básníka Josefa Hrubého, spisovatele Vlastislava Tomana, dominikánského mnicha bratra Alvareze nebo výtvarníka Václava Maliny. Mezi slavné osobnosti z okolí Jiráskova náměstí, kterým je výstava také věnována, patří cestovatel a žák Masarykovy školy Miroslav Zikmund, výtvarník Jiří Trnka, válečné stíhací eso Ladislav Světlík a další.

Projekt Obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni

S myšlenkou otevřít zahradu dominikánů široké veřejnosti přišli v roce 2012 žáci Masarykovy základní školy v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který vyhlašovaly Plzeň 2015 a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Projekt se setkal s úspěchem a stal se tak impulsem k uspořádání prvního Víkendu otevřených zahrad v klášterní zahradě. Snahy žáků následně podpořil i městský obvod, který plánoval obnovu náměstí po mnoho let, chyběly mu však potřebné finanční prostředky. Ty se podařilo získat v roce 2015, kdy obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni zaštítila svým grantem Nadace Proměny Karla Komárka

„Žákovský projekt, který začal v roce 2012, vyvrcholí v následujících letech kompletní obnovou Jiráskova náměstí i klášterní zahrady, jejíž náklady jsou vyčísleny na cca 135 milionů korun bez DPH. V současnosti získal projekt územní rozhodnutí, další fází je získání stavebního povolení. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena nejpozději do konce roku 2023. Díky spolupráci obvodu, školy, kláštera dominikánů, místních občanů a spolku Pěstuj prostor se můžeme těšit na architektonicky kvalitní prostor s inovativním využíváním přírodních zdrojů a s prosperující zelení, který bude lákat návštěvníky všech generací k pobývání, relaxaci, hrám i k aktivnímu trávení volného času,“ uvedl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora, do jehož gesce patří projekt obnovy Jiráskova náměstí.

Zaniklá plzeňská čtvrť Cikánka padla popelem při drtivém náletu na konci 2. světové války

„Výsledná podoba parku bude odrážet nejen potřeby místních lidí, ale také nejnovější trendy v oblasti přizpůsobování měst dopadům klimatické změny. Plzeňané se tak mohou těšit na nové dětské hřiště a kašny i na unikátní systém zavlažování. Ten bude uveden do praxe díky špičkovým odborníkům, kteří budou klást důraz na hospodaření s dešťovou vodou,“ podotkla ředitelka nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková s tím, že nadace obnovu parku podpořila sumou 25 milionů korun.

„Obnovu Jiráskova náměstí považuji v plzeňském i celorepublikovém měřítku za skutečně unikátní projekt, na kterém nejenže aktivně spolupracují desítky místních organizací a nadšenců, ale který progresivním a často novátorským způsobem řeší celou řadu výzev, jež mu historie i současnost místa přináší. Těší nás, že se do přípravy projektu podařilo zapojit širokou veřejnost, která od samého počátku přispívá k tomu, aby fungoval co nejlépe, a máme velkou radost, že projekt letos získal územní rozhodnutí. Věříme, že jeho realizace ukáže, že má smysl přistupovat k rozvoji veřejných prostranství takto kvalitně,“ vysvětlil architekt Marek Sivák z plzeňského spolku Pěstuj prostor.

Galerie:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: