Foto: Archiv Plzenoviny.cz

Výstava v mázhauzu představí archivní kulturní památky

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně bude k vidění v mázhausu plzeňské radnice od 20. listopadu do 7. prosince 2017. Na 20 panelech představí nejstarší plzeňské pečetidlo, soubor čtyř zlatých bul, první knihu soudní, Osecký žaltář, dvě erbovní privilegia i rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka s textem národní hymny Kde domov můj. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 2017 od 17 hodin.

Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně cenné archiválie, kde kromě bezpečnostního hlediska musí být dodržena i řada aspektů výstavních, tedy správná teplota, vlhkost či osvit, budou originály vystaveny pouze jeden den, a to 28. listopadu 2017 od 9 do 17 hodin,“ uvedla Štěpánka Pflegerová, vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií Archivu města Plzně.

Ministerstvo vnitra České republiky letos nově prohlásilo vzácné dokumenty z Archivu města Plzně za archivní kulturní památky. Plzeň měla do té doby jedinou archivní kulturní památku, a to rukopis Tylovy hry Fidlovačka.„Institut archivních kulturních památek je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace Národního archivního dědictví. Prohlášení vybraných archiválií za archivní kulturní památky s sebou sice přináší i některá omezení a opatření v nakládání s nimi, ale nepředstavuje zvýšení finančních prostředků na jejich ochranu a uložení. Jde tedy zejména o prestižní záležitost,“ doplnil vedoucí Archivu města Plzně Adam Skála.

Za archivní kulturní památky mohou být prohlášeny archiválie, které mají mimořádný význam pro dějiny obecné, národní nebo regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kultury, a to vzhledem k době vzniku, obsahu, formě, původci nebo svým vnějším znakům.

Plzeňský archiv má nyní tyto archivní kulturní památky:

  1. Nejstarší plzeňský typář pocházející z období kolem roku 1300 spolu s listinou ze 17. dubna 1307 s prvním dochovaným otiskem tohoto pečetidla
  2. Soubor čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434–1627)
  3. Liber judicii (1407–1411), nejstarší městská kniha ve fondech Archivu města Plzně, první kniha soudní
  4. Osecký žaltář (kniha žalmů) z druhé poloviny 13. století
  5. Soubor dvou erbovních privilegií polepšujících znak města (1466, 1578)
  6. Rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj.

Archiv města Plzně se řadí mezi nejstarší archivy v České republice. Více než 140 let pečuje o písemnosti, jež podávají svědectví o minulosti Plzně od středověkých počátků městského života až po současnost. Zřizovatelem archivu je město Plzeň.

www.amp.plzen.eu


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: