Foto: Jakub Žák

Začala Tříkrálová sbírka

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi, ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje největší pravidelnou celonárodní Tříkrálovou sbírku, která na začátku ledna proběhne ve svém 23. ročníku. Tříkrálové skupinky koledují ve dnech 1. – 15. ledna 2023. Na starý kolednický zvyk navázala od roku 2001 Charita Česká republika a v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni vykoledovalo přes 6 milionů korun.

Komu Tříkrálová sbírka pomáhá?

Charity, pro něž je Tříkrálová sbírka důležitým zdrojem, pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem ve farnostech nebo na podporu dětí ze sociálně slabých rodin ve školách.

Před začátkem sbírky schvaluje diecézní komise Tříkrálové sbírky charitám a dalším koledujícím organizacím záměry pomoci. Předsedou komise je emeritní biskup plzeňský a současný prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský. Záměrů pomoci bývá každý rok 50–60 a jsou před zahájením sbírky zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz a webu diecézní charity.

Tříkrálová sbírka
Foto: Jakub Žák

Například v Plzni se koleduje na podporu sociálních služeb Městské charity Plzeň. Peníze budou využity na pomoc matkám, jejich dětem a těhotným ženám, které našly útočiště v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Dále na sociální práci v Domově sv. Františka, což je azylový dům, vybavený i noclehárnou, nízkoprahovým zařízením a terénním programem na pomoc lidem bez domova. Příspěvek z Tříkrálové sbírky obdrží také charitní služba Tísňová péče. Z plzeňské koledy jsou dále podporovány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve farnostech vikariátu Plzeň-Město, jde například o zaplacení kroužků a školních výletů, jichž by se děti jinak nemohly zúčastnit, může však jít i o potravinovou pomoc.

Jak přispět?

Tři králové budou koledovat ve dnech 1. – 15. ledna 2023 a přispět je možné přímo do kasičky s logem Charity Česká republika, kterou ponese jeden z koledníků. Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické pokladničky na veřejných místech. Do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně, variabilní symboly koledujících organizací a QR kódy vypisuje Diecézní charita Plzeň na svých webových stránkách. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz umožňuje přispívat koledující organizaci v místě bydliště podle zadání PSČ a běží celoročně s uzávěrkou vždy k 30. dubnu.

Slavnostní zahájení v Plzni

Tříkrálová sbírka bude v Plzni slavnostně zahájena v úterý 3. ledna od 16:00 v mázhauzu plzeňské radnice za účasti biskupa Tomáše Holuba. Po něm převeze koňský povoz koledníky ke katedrále sv. Bartoloměje. Zde se odehraje vánoční příběh ztvárněný Staroplzeneckým Živým Betlémem a koledníci obdrží požehnání.

Zdroj: Diecézní charita Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: