Pokřtění zkušebního odražku medaile. Foto: ČNS Plzeň

Plzeňská pobočka České numismatické společnosti oslavila 100. narozeniny

Ve čtvrtek 19.října 2023 oslavila v Západočeském muzeu v Plzni (ZČM) sté výročí od svého vzniku plzeňská pobočka České numismatické společnosti (ČNS). Oslavy proběhly v přednáškovém sále hlavní budovy muzea slavnostním zasedáním a prohlídkou výstavy 100 let organizované numismatiky na Plzeňsku, kterou ZČM ve spolupráci s plzeňskou pobočkou ČNS k této příležitosti uspořádalo.

Za účasti krajského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libora Picky, ředitele Západočeského muzea v Plzni Jiřího Orny, předsedů poboček ČNS v Domažlicích a Chebu Pavla Hampla a Viktora Böhma, zástupkyně České mincovny v Jablonci nad Nisou Lenky Klimentové a pod záštitou plzeňského primátora Romana Zarzyckého byla zrekapitulovaná stoletá existence a činnost spolku od Numismatického kroužku při Národopisném muzeu (plzeňské Společnosti pro národopis a ochranu památek) po dnešní pobočku České numismatické společnosti. Byla představena medaile ke stému výročí pobočky a slavnostně pokřtěn její zkušební odražek. Aktivní členové pobočky byli oceněni za práci pro pobočku sadou medailí, které pobočka v minulosti vydala. Ke skvělé atmosféře oslav v reprezentačních prostorách muzea přispěla historická hudba v podání kapely Gutta, která zahrála v historických kostýmech.

Česká numismatická společnost, pobočka v Plznioslavila 100. narozeniny
Výstavou 100 let organizované numismatiky na Plzeňsku v hlavním výstavním sále ZČM provedl účastníky akce hlavní autor expozice Miroslav Hus. Foto: ČNS Plzeň

Česká numismatická společnost, z.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, vzdělávací a kulturní instituce z oblasti numismatiky, notafilie a faleristiky. ČNS byla založena 7. března 1919 jako Numismatická společnost československá, která navazovala na činnost předchozích sdružení Verein für Numismatick zu Prag (1848-1873) a Kroužku numismatiků v Praze (1913-1919). Pokračovatelkou Numismatické společnosti československé se stala Česká numismatická společnost ustavená 7. března 1971. Pro své členy organizuje prostřednictvím asi 40 regionálních pobočných spolků výměnné schůzky a neveřejné členské aukce, přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze, vydává a podílí se na vydávání periodických i neperiodických publikací. Řádným členem ČNS se může stát bezúhonná fyzická osoba starší osmnácti let (bez ohledu na státní příslušnost), zavazující se k dodržování sběratelské etiky a stanov ČNS.

Nejstarší pobočka ČNS byla založena v Plzni 13. října 1923, kdy se plzeňští sběratelé sešli a ustavili numismatický kroužek při Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni. Prvním předsedou se stal JUDr. Josef Ječný. V roce 1929 uspořádal kroužek první výstavu v Západočeském muzeu v Plzni nazvanou „Tisíc let české mince“. Po předčasné smrti dr. Ječného v r. 1934 byl k uctění památky tohoto významného numismatika pojmenován kroužek jeho jménem. Činnost kroužku neustala ani za 2. sv. války a po osvobození se jeho sídlem stalo Národopisné muzeum v Plzni a později Západočeské muzeum v Plzni. Plzeňská pobočka ČNS sdružuje v současnosti na 70 členů – sběratelů, ale i zájemců o numismatiku a historii z Plzně a širokého okolí. Pořádá pravidelné schůzky vždy 1. čtvrtek v měsíci. Náplní schůzek jsou informace o nových mincích, ale i přednášky a diskuse o historii mincí, bankovek a příbuzných sběratelských předmětů, jako medaile, řády a vyznamenání nebo odznaky.

Zdroje: ČNS, ZČM

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: