4.A z Bolevecké ZŠ. Foto Díky dětem

Děti ze tří škol zahájily v prvním týdnu sbírku pro rok 2020

Od neděle 15. prosince 2019 se příspěvky, které jsou poukazovány na transparentní účet projektu Díky dětem, počítají do částky pro rok 2020.

Hned v neděli se konal charitativní jarmark 4.A Bolevecké ZŠ v DEPO2015 Plzeň. Děti prodávaly své výrobky a společně poslaly svým znevýhodněným kamarádům 6.115,- Kč (úvodní foto). Slova jako charita, rodina nebo anděl pak ve škole využily pro tvorbu souvětí, z výčetky vybrané částky si udělaly matematický úkol, a to především díky jejich skvělé paní učitelce Mgr. Alexandře Valinové, která je ztělesněním hesla škola hrou. „Je to jejich druhý počin pro Díky dětem. Poprvé jsme se zapojili hrou Noemova archa, kterou jsme provedli v rámci Noci kostelů u kostela U Ježíška. Děti měly obrovskou radost a chuť pokračovat. Jsem hrdá na to, že chtějí pomáhat a že jim příběhy jejich vrstevníků, kteří nemají cestu životem jednoduchou, nejsou cizí,“ nešetřila chválou paní učitelka. „Když jsem si přijela k dětem do třídy pro kasičku, bylo vidět, že jsou plné dojmů a radosti. Setkání s nimi bylo nádherné,“ dodává Alena Kozáková z Nadace 700 let města Plzně, která je garantem veřejné sbírky.

Ve čtvrtek se podruhé sešly děti ze ZŠ Tyršova na svém adventním koncertu, který také spojily s jarmarkem. Vlastnoručně vyrobené betlémy, svícny, pečené čaje či náušnice z plastů mizely rychlostí blesku. „Děti se opět moc těšily a při výrobě dárků jsem o nich ani nevěděla, jak byly tvorbou pohlcené“ říká s úsměvem jejich třídní učitelka Mgr. Anna Skleničková. Kostel U Ježíška, kde se koncert konal byl zaplněn rodiči, ale potěšit se výkony dětí přišla i ředitelka školy Věra Šimečková. „Klobouk dolů, za 45 minut dosáhnout částky 6.800,- Kč, to je tedy výkon,“ pochválila malé muzikanty MUDr. Petra Šeda Neprašová ze Storm balletu Plzeň, jehož Kouzlo Vánoc dalo základ pro vznik Díky dětem.

Trojlístek škol završil adventní koncert kytarové třídy Aleny Kozákové ze ZUŠ Plzeň, Chválenická. „Máme v kostele U Ježíška pravidelně poslední koncert třídy před svátky a už potřetí jsme výtěžek ze vstupného věnovali Díky dětem,“ říká Alena Kozáková.

Tyto tři aktivity tak zcela naplnily myšlenku pomoci dětí dětem. První týden sbírky pro rok 2020 tak v součtu znamená start ve výši 70.872,- Kč. „To je součet výtěžku z výše jmenovaných akcí, dále z Kouzla Vánoc, od drobných dárců a malého zůstatku z roku 2019. Věříme, že v roce 2020 se podaří překonat tu letošní krásnou částku 250.000,- Kč a že budeme moci pomoci dalším dětem, které mají sociální či tělesný handicap, případně organizacím, které jim pomáhají. Kam budou prostředky směřovat v roce 2020, zveřejníme v prvních týdnech nového roku.“ zakončuje Alena Kozáková.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: