Výstava Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni. Foto: Plzeňský kraj

Na panelech U Zvonu je výstava Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

V úterý 22. září 2020 náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová a ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil slavnostně představili na pozemku U Zvonu v Plzni výstavu shrnující cestu k nové budově Západočeské galerie.

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti restaurátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie.

Součástí výstavy je prezentace návrhu nové budovy ZČG, který zpracovali architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt zvítězil v roce 2009 v oceňované architektonické soutěži. Návrh dle jednomyslné shody poroty představuje kvalitní a moderní řešení pro sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které je na úrovni obdobných kulturních staveb širšího evropského regionu.

Nová budova Západočeské galerie v Plzni vyroste na místě domu, který poničila povodeň

Současné prostory galerie jsou nevyhovující. „V Plzni nikdy nebyla vybudovaná stálá expozice, je to náš dluh veřejnosti,“ říká náměstkyně Marcela Krejsová a dodává, že současné sídlo galerie Masné krámy nejsou galerijním prostorem nýbrž tržnicí.

Drtivá většina z exponátů v hodnotě blížící se dvěma miliardám je umístěna v depozitářích. Ředitel galerie Roman Musil k nové budově uvedl: „Každé muzeum umění představuje složitý organismus, který pro svou činnost potřebuje odpovídající prostory a vybavení, které musí splňovat náročné muzejní standardy. Naše instituce je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlépe fungujících krajských galerií výtvarného umění v ČR, navíc s vynikajícími sbírkami, z nichž například kolekce českého kubismu patří hned po Národní galerii Praha k tomu nejlepšímu v zemi. Na druhé straně se ale musíme potýkat s řadou zásadních nedostatků a překážek, které vyplývají zejména z toho, kde je naše galerie umístěna. Všechny její stávající objekty v Pražské ulici jsou totiž původně středověké domy, které jsou pro účely současné sbírkotvorné galerie výtvarného umění zcela nevhodné. Nejen, že jako jedna z mála institucí v ČR dosud nemáme z prostorových důvodů možnost představit formou „stálé“ expozice ta nejvýznamnější díla ze svých sbírek, ale tato díla jsou navíc umístěna v tak nevyhovujících podmínkách, že hrozí dokonce jejich vážné poškození. Z těchto důvodů potřebuje Západočeská galerie konečně novou budovu, která se stane vstřícným a otevřeným kulturním centrem Plzně a poskytne odpovídající zázemí svým sbírkám, veřejnosti a nakonec i zaměstnancům“.

Nová budova poskytne galerii komplexní zázemí pro veškeré důležité provozy. Návrh počítá s výstavními prostory pro stálou expozici i pro příležitostné výstavy. Plánována je také samostatná expozice Ladislava Sutnara. V budově je navržen centrální depozitář splňující nejpřísnější muzejní standardy pro uchování sbírek, restaurátorské pracoviště, edukační prostory pro pořádání workshopů, víceúčelový sál a prostory pro knihovnu. V přízemí je plánován galerijní obchod a kavárna.

Cesta k současnému projektu nové budovy se začala psát v roce 2009, kdy byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy ZČG. Následující rok Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace. V tomto roce se záměr realizace nové budovy ZČG stává také součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V červenci roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla několikrát prodlužována. V nejbližší době se předpokládá zadání dokončení Prováděcí projektové dokumentace na realizaci projektu, která je finálním krokem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci.

V současné době Ministerstvo kultury ČR připravuje dotační investiční program na podporu kulturních projektů v regionech, ze kterého by bylo možné získat poměrovou část finančních prostředků na realizaci stavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Výstava na pozemku U Zvonu je k vidění do 30. listopadu 2020.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: