Výstava Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni. Foto: Plzeňský kraj

Na panelech U Zvonu je výstava Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

V úterý 22. září 2020 náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová a ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil slavnostně představili na pozemku U Zvonu v Plzni výstavu shrnující cestu k nové budově Západočeské galerie.

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti restaurátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie.

Součástí výstavy je prezentace návrhu nové budovy ZČG, který zpracovali architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt zvítězil v roce 2009 v oceňované architektonické soutěži. Návrh dle jednomyslné shody poroty představuje kvalitní a moderní řešení pro sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které je na úrovni obdobných kulturních staveb širšího evropského regionu.

Současné prostory galerie jsou nevyhovující. „V Plzni nikdy nebyla vybudovaná stálá expozice, je to náš dluh veřejnosti,” říká náměstkyně Marcela Krejsová a dodává, že současné sídlo galerie Masné krámy nejsou galerijním prostorem nýbrž tržnicí.

Drtivá většina z exponátů v hodnotě blížící se dvěma miliardám je umístěna v depozitářích. Ředitel galerie Roman Musil k nové budově uvedl: „Každé muzeum umění představuje složitý organismus, který pro svou činnost potřebuje odpovídající prostory a vybavení, které musí splňovat náročné muzejní standardy. Naše instituce je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlépe fungujících krajských galerií výtvarného umění v ČR, navíc s vynikajícími sbírkami, z nichž například kolekce českého kubismu patří hned po Národní galerii Praha k tomu nejlepšímu v zemi. Na druhé straně se ale musíme potýkat s řadou zásadních nedostatků a překážek, které vyplývají zejména z toho, kde je naše galerie umístěna. Všechny její stávající objekty v Pražské ulici jsou totiž původně středověké domy, které jsou pro účely současné sbírkotvorné galerie výtvarného umění zcela nevhodné. Nejen, že jako jedna z mála institucí v ČR dosud nemáme z prostorových důvodů možnost představit formou „stálé“ expozice ta nejvýznamnější díla ze svých sbírek, ale tato díla jsou navíc umístěna v tak nevyhovujících podmínkách, že hrozí dokonce jejich vážné poškození. Z těchto důvodů potřebuje Západočeská galerie konečně novou budovu, která se stane vstřícným a otevřeným kulturním centrem Plzně a poskytne odpovídající zázemí svým sbírkám, veřejnosti a nakonec i zaměstnancům“.

Nová budova poskytne galerii komplexní zázemí pro veškeré důležité provozy. Návrh počítá s výstavními prostory pro stálou expozici i pro příležitostné výstavy. Plánována je také samostatná expozice Ladislava Sutnara. V budově je navržen centrální depozitář splňující nejpřísnější muzejní standardy pro uchování sbírek, restaurátorské pracoviště, edukační prostory pro pořádání workshopů, víceúčelový sál a prostory pro knihovnu. V přízemí je plánován galerijní obchod a kavárna.

Cesta k současnému projektu nové budovy se začala psát v roce 2009, kdy byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy ZČG. Následující rok Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace. V tomto roce se záměr realizace nové budovy ZČG stává také součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V červenci roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla několikrát prodlužována. V nejbližší době se předpokládá zadání dokončení Prováděcí projektové dokumentace na realizaci projektu, která je finálním krokem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci.

V současné době Ministerstvo kultury ČR připravuje dotační investiční program na podporu kulturních projektů v regionech, ze kterého by bylo možné získat poměrovou část finančních prostředků na realizaci stavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Výstava na pozemku U Zvonu je k vidění do 30. listopadu 2020.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz