Nová zbrojnice. Foto: Obec Hromnice

Obec Hromnice má ve své části Žichlice novou hasičskou zbrojnici

Obec Hromnice má v jedné ze svých částí v Žichlicích zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Ta byla vybudována z původní stodoly. Rekonstrukce za téměř 30 milionů korun trvala 19 měsíců. Díky ní mají obyvatelé celkem 6 částí obce Hromnice téměř dokonalý projekt první pomoci. Ačkoliv se jednalo o rekonstrukci, je objekt téměř celý nový. Nové je také prostranství před hasičárnou, kde vznikla nová parkovací místa a v budoucnosti zde přibude ohniště pro společná posezení. Přízemí je určeno pro dobrovolné hasiče, nové zvýšené podkroví pak pro činnost spolků včetně zázemí pro dětí. Zájemci si novou budovu hasičské zbrojnice prohlédli v sobotu 4. května.

„Otevření nové hasičské zbrojnice je významným okamžikem nejen pro naše dobrovolné hasiče, ale také pro celou naši obec. Vznik moderní budovy hasičské zbrojnice představuje událost, která nemá v nedávné historii naší obce obdoby. Navzdory obtížnému hledání finanční podpory, včetně neúspěšných pokusů získat dotace z důvodu začlenění našich hasičů do páté skupiny jednotky požární ochrany, se zastupitelstvo obce rozhodlo financovat stavbu z vlastních zdrojů, což bylo umožněno jen díky efektivnímu hospodaření obce v posledních letech. I přes všechny potíže se podařilo získat částečnou finanční podporu ve výši 2 miliony korun od MAS Světovina a podat žádost na Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ve výši 7 milionů korun. Původní plány na dvoufázovou stavbu byly nakonec změněny na dokončení celé budovy i díky nejnižší vysoutěžené ceně zhotovitele,“ uvedl k náročnosti stavby pro obce její starosta Milan Brož.

„Projektová příprava začala v roce 2020 studií dispozičního řešení budovy s možným využitím volných půdních prostor pro potřeby spolků. Stavební povolení jsme získali v lednu 2022. Cílem rekonstrukce bylo nejen zlepšit stavebně technický stav budovy, který byl již na hranici životnosti, ale vybudovat kvalitní zázemí pro činnost našich aktivních hasičů, kteří pomáhají chránit majetky našich občanů a velmi aktivně se věnují dětem, kdy máme pět desítek malých hasičů, ale také umožnit naším občanům scházet se v příjemném prostředí při práci ve spolcích nebo oslavovat různá jubilea,“ doplnil Brož.Při rekonstrukci zůstaly zachovány pouze přípojky plynu, vodovodu a telefonu, jinak je vše nové. Přízemí je kompletním zázemím pro dobrovolné hasiče, tedy garáž pro dvě velká auta s přiléhajícími skladovými prostory, čistá a špinavá šatna, sprchy, klubovna s kuchyňkou, dvě technické místnosti, jedna pro tepelné čerpadlo a druhá pro baterii, kam se ukládá elektrická energie z fotovoltaické elektrárny na střeše objektu a hygienické zázemí. V přízemí budovy, za vstupem, nechybí také socha sv. Floriána, patrona hasičů.

První patro je přístupné pohodlným schodištěm a bezbariérově výtahem. Podkroví je pojato jako otevřený prostor do krovu z lepených hranolů a palubek, nad společenským sálem se zázemím. Osvětlení podkrovních prostor je řešeno střešními okny s elektrickým ovládáním stínění. Nad garáží vznikl prostor klubovny pro děti a posilovna. Sušení hadic je navrženo v šachtě pronikající nad střechu ve formě hranolu obloženého alubondem stejně jako mohutná markýza na severní straně. „Autorka projektu Helena Švecová navrhla na šachtu umístit osvětlené hodiny,“ řekl za projektanty přestavby Miroslav Jaroš ze společnosti BRM spol. s. r. o. Plzeň.

Pozornost jsme věnovali především minimalizaci provozních nákladů, proto jsme nakonec původní zdroj tepla, plynový kotel, nahradili tepelným čerpadlem a na jižní stranu střechy jsme umístili fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 8,2 kW, kdy vyrobenou elektřinu ukládáme do bateriového úložiště,“ dodal Brož.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 23,7 milionu korun bez DPH, z toho dotace MAS Světovina činila 2 miliony korun a podaná žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí je 7,05 milionu korun na snížení energetických úspor veřejné budovy.

Místo, o kterém píšeme:

Zdroj: Obec Hromnice

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: