Světovar. Foto: Plzenoviny.cz

Na Světovaru vzniká nový areál pro podporu podnikání za 640 milionů korun

Město Plzeň buduje v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech vědeckotechnický park TechTower, jenž má poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele. Vznikne rekonstrukcí objektu bývalých ležáckých sklepů a budovy správní vily. Stavba, která odstartovala loni v prosinci, by měla být hotová do konce roku 2021. Hodnota zakázky představuje 640 milionů korun, pro letošní rok na ni město uvolnilo 360 milionů korun. Na rekonstrukci město získalo dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 181 milionů korun prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V současné době stavebníci v objektu vily dokončují bourací práce a v prvním podzemním podlaží budují novou kanalizaci. V prvním nadzemním podlaží osmipodlažního objektu bývalých ležáckých sklepů betonují podklady pro podlahy, provádějí pískování železobetonových konstrukcí a montují uchycení ocelové konstrukce nových stropů.

Plocha po zrušené točce tramvají v Plzni bude novou branou do Borského parku

„Z pozice starosty Slovan i jako obyvatele Slovan mě těší, že město tento záměr realizuje. Jde o důležitou lokalitu, kterou je zapotřebí do života našeho obvodu začlenit,“ uvedl starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner.

Část strategie spojená s podporou inovativního průmyslu je v Plzni úzce propojena s oblastí vzdělávání. „Vytvořili jsme fungující ekosystém, skrze nějž podporujeme zájem dětí a mladých lidí o technické obory, přičemž začínáme již u dětí od 6 let. Studentům a absolventům, kteří mají ambice podnikat, pomáháme v rozjezdu vlastního businessu. V TechTower najdou startupisté nejen kvalitní zázemí v podobě kancelářských prostor a dílen, mohou se v rámci komunity navzájem inspirovat a růst. My jim samozřejmě budeme tak jako doposud poskytovat pomoc v oblastech, které jsou při zakládání vlastního podnikání stěžejní – například poradenství v oblasti práva, podnikatelského plánu, nebo marketingu, můžeme je finančně podpořit při výrobě prototypu a podobně, možností je mnoho,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, která za celým projektem TechTower stojí.

Fakt, že v Plzni roste počet technicky vzdělaných lidí, navíc posiluje pozici západočeské metropole jako města inovací, vědy a výzkumu a je také signálem pro již fungující společnosti, které v TechTower mohou zasídlit nebo sem přesunout část výroby – nebudou mít nouzi o vzdělané zaměstnance.

Vizualizaci projektu
Vizualizaci projektu. Zdroj: SIT Port

V hlavní budově přestavěné z ležáckých sklepů vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny, laboratoře, konferenční sál, zasedací místnosti včetně stravovacích prostor s kuchyňským zázemím. Ty budou sloužit novým, rychle se vyvíjejícím firmám, takzvaným startupům, a již fungujícím společnostem, které podnikají v inovativních oborech.

„V areálu bude navázáno i na aktivity Správy informačních technologií města Plzně v oblasti využití bezpilotních letadel. Počítá se i s vodní testovací nádrží pro speciální podvodní drony,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

V bývalé vile pak vznikne zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců s kapacitou 24 dětí, včetně venkovní zahrady.

V celém areálu budou vybudovány navazující komunikace a zpevněné plochy a vysázena zeleň.

Galerie ze staveniště:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: