Šumava. Foto: Plzenoviny.cz

Návštěvnost Národního parku Šumava se stále zvyšuje

V roce 2023 zavítalo na území národního parku Šumava bezmála 2,4 miliony turistů. Vyplývá to z dat senzorických sčítačů v parku a také z návštěvnosti informačních a návštěvnických center. Po pandemii koronaviru je tak u šumavskou přírodu ještě větší zájem a tomu odpovídá i velká nabídka ubytovacích zařízení a služeb.

„Rok 2019, byl do té doby, se svými skoro 2,1 miliony návštěvníků, rekordním. Jenže pandemie koronaviru, která udeřila na jaře v roce 2020, přepsala i tento nastavený rekord. V roce 2020 navštívilo národní park Šumava 2,55 milionu lidí. Jen o pár desítek tisíc návštěvníků méně jsme zaznamenali v roce následujícím,“ vzpomíná mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Rok 2022 sice znamenal pokles návštěvnosti o 8 procent, ale i tak byla návštěvnost vyšší, než v „předkovidových letech“.

„Se zaujetím jsme tak čekali, jakou návštěvnost Národního parku Šumava ukáže rok 2023. Zdálo se totiž, že zvýšený zájem o divokou přírodu v letech 2020 až 2022 byl způsobený vynucenými restrikcemi, kdy bylo zásadně omezené cestování, ale i další kulturně společenské aktivity. Vývoj návštěvnosti v první polovině roku toto očekávání podporoval, ale celoroční návštěvnost hovoří přesně o opaku a to i v době vysoké inflace a rostoucích cen,“ vysvětluje mluvčí Jan Dvořák.

Černé jezero
Černé jezero. Foto: Petr Kutka, Plzenoviny.cz

V roce 2023 došlo k nárůstu celkové návštěvnosti území NP Šumava o 2 % ve srovnání s rokem 2022. Průměrný růst návštěvnosti od roku 2018 dokonce ukazuje 3,6 %. Více než 40 % návštěvníků přichází do NP v období letních prázdnin. Zimní sezóna tvoří jen zhruba 13 % z celkové návštěvnosti.

„Stále silnější je podzimní sezóna, především září. Zpožděný nástup tepla po skončení zimy zvýšil návštěvnost v měsících květnu a červnu na 8 %, resp. 10 %. Došlo k vyrovnání celkového průběhu návštěvnosti odpovídající roku 2019 tj. před „kovidovými“ lety,“ doplňuje Josef Štemberk, ze Správy NP Šumava, v jehož gesci je právě vyhodnocování návštěvnosti.

Zajímavé také je, že tzv. overturismus je i přes vysokou návštěvnost pozorovaný spíše okrajově a to v závislosti na místě a čase v souvislosti s dalšími podmínkami. „O příliš vysoké návštěvnosti je možné hovořit pouze na těch nejznámějších turistických cílech a parkovištích, ale jen v souvislosti s hlavní turistickou sezónou a v závislosti na počasí. I tak je možné hovořit o overturismu spíše v řádech hodin, než dní,“ vysvětluje Josef Štemberk.

Těmi nejvyhledávanějšími místy Národního parku Šumava zůstává oblast Modravska. Konkrétně se jedná o trasu z Modravy přes Rybárnu na Javoří pilu a Tříjezerní slať. Dále pak Chalupská a Jezerní slať, naučná stezka Povydří nebo Prameny Vltavy. Nejvíce navštěvovaným zařízením Správy NP Šumava pak bylo s více než 110 tisíci lidmi návštěvnické centrum Srní, následované informačním centrem Kvilda. Pomyslnou třetí příčku v návštěvnosti drží Soví voliéry v Borových Ladech, čtvrtým nejnavštěvovanějším zařízením je pak Návštěvnické centrum Kvilda. Celková návštěvnost všech třinácti zařízení, která slouží veřejnosti, dosáhla v roce 2023 hodnoty 386 tisíc návštěvníků, což je o více než 25 tisíc návštěvníků více, oproti roku 2022.

Místo, o kterém píšeme:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: