Foto: Nakladatelství CBS

Novinka ukáže, jak se severní Plzeňsko měnilo v průběhu 300 let

Nová mapa porovnává současný region a jeho podobu před třemi sty lety. Originální dílo je výsledkem práce týmu kartografů ze Zlína, největších kartografických nakladatelů v České republice. Porovnává současnou mapu regionu severní Plzeňsko s mapou slavného kartografa Jana Kryštofa Müllera ze začátku 18. století, a to nejen na papíře, ale i prostřednictvím aplikace s rozšířenou realitou.

„Porovnávací mapa Severní Plzeňsko kdysi a dnes je součástí ucelené edice porovnávacích map jednotlivých regionů Česka. Prostřednictvím ní chceme veřejnosti představit změny v Česku za 300 let. Nápad na tuto edici vznikl v našem Muzeu map Zlín, které provozujeme pro veřejnost. Ze soukromých sbírek máme zapůjčené vzácné barokní mapy, včetně slavné Müllerovy mapy Čech. Návštěvníci tyto staré mapy se zájmem studují a porovnávají je se současností. Proto jsme se rozhodli lidem pomoci a doplnili jsme starou mapu jejich regionu o novou mapu. Náš redaktor připravil také text, který upozorňuje na nejvýznamnější změny v regionu. Tyto změny si čtenář může prohlédnout také prostřednictvím naší speciální aplikace, která nad fyzickou mapou zobrazuje rozšířenou virtuální realitu. Takové díla budeme postupně vytvářet pro každý český region,“ přiblížil ředitel nakladatelství a Muzea map Zlín Milan Paprčka s tím, že mapy mají vzdělávací charakter a jsou vhodnou učební pomůckou do škol. Velkou oblibu mají však i u široké veřejnosti.

,,V dnešní době, kdy je GPS navigace již běžnou pomůckou při cestování a mapy vytváří software, je těžké si představit, jaké vážné a složité procesy před více než 300 lety předcházely vytvoření jakéhokoli relevantního plánu krajiny,“ připomíná Karel Vokáč, který projekt zaštiťuje.

Přesně 300 let od vydání Velké Müllerovy mapy Čech

Jan Kryštof Müller byl císařský vojenský inženýr a kartograf, který studoval matematiku a kreslení v Norimberku. Po studiích začal pracovat pro generála Luigi Ferdinando Marsigli, kde mohl rozvíjet své schopnosti a získávat zkušenosti. Postupně dostával úkoly vytvářet mapy různých rakouských zemí. Po dokončení map Uher v roce 1709 a Moravy v roce 1712, která byla vydána až v roce 1716, se pustil do svého největšího projektu – detailního mapování Čech. Müller je autorem kartografického díla složeného z pětadvaceti listů. Její rozměry jsou 282x240cm a jedná se o dosud největší a jednoznačně nejdražší mapu Čech. Je zdobena nádhernými malbami českého malíře Václava Vavřince Reinera, jednoho z našich největších barokních umělců. Ručně kreslený originál uzřel světlo světa v roce 1720, pak se tři roky vyráběla mědirityna a k roku 1724 až 1725 je datován její první výtisk. Zlínské nakladatelství vydává edici porovnávacích máp při příležitosti 300. výročí prvního výtisku.

Historie a současnost vedle sebe

Mapové dílo lidem umožní přesně vidět a porovnat změny, kterými region severního Plzeňska prošel za poslední tři století. Obě mapy budou v měřítku 1:100 000 umístěny vedle sebe a budou doplněny o textovou část, která upozorní uživatele na nejzajímavější změny v regionu za více než 300 let. Budeme moci porovnat například změny v toku řek, v silničních komunikacích, ve velikosti a významu sídel, ve změnách místních názvů a dalších důležitých prvcích.

Rozšířená realita nad papírovou mapou

Nad touto mapou bude fungovat i nová mobilní aplikace CBS MAP Explorer. Ta na displeji smartphonu nad rozprostřenou mapou zobrazí informace o konkrétních místech, na které uživatel namíří, a řekne mu, čím jsou tyto lokality zajímavé a co se v nich změnilo.

Zdroj: Nakladatelství CBS

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: