Foto: ZČU

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity slaví sedmdesátiny

70 let od zahájení vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni si letos připomíná Fakulta pedagogická ZČU. Akce věnované počátkům nejstarší fakulty Západočeské univerzity probíhaly po celý rok, tento měsíc oslavy vrcholí.

Hlavním dnem oslav bude středa 28. listopadu. Dopoledne se uskuteční Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU, katedra historie a studentská organizace Otevřeno připravily workshop pro žáky základních škol nazvaný Z historie pedagogické fakulty a dopoledne bude probíhat také studentská vědecká konference 70 let nejstarší fakulty Západočeské univerzity.

Ve tři hodiny odpoledne bude v budově fakulty ve Veleslavínově ulici zahájena výstava První dekáda: Počátky pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948 ‑ 1958 a od půl osmé večer završí oslavy Slavnostní koncert k 70. výročí založení fakulty a ke 100 letům české státnosti v Domě hudby v Husově ulici. Violistka Jitka Hosprová,  pěvkyně Lucie Hilscherová a trumpetista Jan Šmat tu za doprovodu komorního orchestru plzeňské konzervatoře pod vedením Víta Aschenbrennera přednesou například díla Johanna Sebastiana Bacha, Allessandra Scarlattiho nebo Pavla Josefa Vejvanovského. Vrcholem večera pak bude světová premiéra kantáty „A na začátku bylo slovo…“, zkomponované k výročí fakulty profesorem Jiřím Bezděkem z katedry hudební kultury na slova Karly Erbové.

Na výročí nejstarší fakulty Západočeské univerzity upozorňují i speciální webové stánky 70.fpe.zcu.cz. Informují o programu oslav a připomínají významné osobnosti a důležité historické mezníky, mimo jiné i datum 14. listopadu 1948, kdy byl v dnešní Měšťanské besedě slavnostně zahájen akademický rok. Výuka tehdy probíhala v budově bývalého ženského učitelského ústavu na dnešní Americké třídě. Rok nato se škola přestěhovala do Veleslavínovy ulice 42, kde děkanát a některé katedry sídlí dodnes.

V roce 1953 bylo vlivem zákona o školské soustavě a vzdělávání učitelů upraveno vzdělávání pedagogických pracovníků, byly zrušeny pedagogické fakulty a místo nich vytvořeny vyšší pedagogické školy. Ta vznikla i v Plzni, později fungovala pod názvem Pedagogický institut. V roce 1964 vznikla samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se statutem vysoké školy. Se vznikem Západočeské univerzity v roce 1991 se Fakulta pedagogická začlenila do struktury univerzity.

„I v dnešní době plně platí, že čím kvalitnější příprava učitelů na naší fakultě, tím kvalitnější uchazeče a potažmo studenty budou mít ostatní fakulty naší univerzity. Každá koruna vynaložená na přípravu pedagogů se tak stonásobně vrátí,“ říká děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. Připomíná, že škola připravila za celou dobu své existence nejen na pedagogickou dráhu více než 25 tisíc absolventů.  Naprostá většina z nich se věnuje učitelské profesi, najdeme mezi nimi však například i senátora Václava Chaloupka, starostu Klatov Rudolfa Salvetra, ředitele Plzeňských městských dopravních podniků Michala Krause nebo ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Martina Proška.

V současné době patří Fakulta pedagogická se svými téměř 2200 posluchači k největším fakultám univerzity a snaží se obstát ve všech třech rolích, které jako součást vysoké školy má, tedy v oblasti vzdělávací, výzkumné i společensko-kulturní. Jejím základním posláním je však stále příprava učitelů.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: