Klatovská. Foto: Petr Kutka, Plzenoviny.cz

Parné léto na plzeňských komunikacích. Přinášíme aktuální přehled omezení a uzavírek

Přinášíme vám souhrn oprav komunikací, které přes prázdniny omezí silniční i hromadnou dopravu v Plzni. Není jich málo a jak se zdá, nejen řidiči se budou muset obrnit trpělivostí.

„Město Plzeň se snaží zásadní opravy silničních a kolejových úseků směrovat na letní prázdniny, kdy je slabší dopravní provoz. Jsme si vědomi toho, že pro řidiče každé omezení a uzávěra znamenají komplikaci, i proto volíme právě léto, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Protože nejsme jediní, kteří se starají o infrastrukturu ve městě, dochází někdy k souběhu více akcí, kdy například plynárna potřebuje vyměnit potrubí, stejně tak vodárna atd. Vždy se však snažíme minimalizovat dopady na dopravu. Přesto řidiče prosíme o trpělivost, opravit to prostě musíme,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Tramvajová trať na Koterovské

Téměř kilometr dlouhý úsek tramvajové trati v Koterovské ulici se opravuje od začátku června. Výluka na tramvajové lince číslo 2 v úseku od nám. Generála Píky po Světovar má skončit na konci letních prázdnin. Řidiči musí používat objízdnou trasu. Stavební práce mají probíhat do 20. září s tím, že úplná výluka na tomto tramvajovém úseku má skončit 31. srpna.

Tramvajová trať na Klatovské

V kilometrovém úseku se bude za silničního provozu, průjezd po Klatovské však bude omezen. Kompletní informace o postupu a uzavírkách naleznete v tomto článku.

Mapka
Zdroj: MMP

Na Chmelnicích – nová okružní křižovatka

V ulici Na Chmelnicích v městské části Vinice už se buduje nový kruhový objezd, který napojí ulici na poslední část západního městského okruhu. Kvůli výstavbě okružní křižovatky je na Vinicích částečné omezení provozu u křižovatky se Znojemskou ulicí stanoveno do 14. srpna. Kyvadlový provoz je řízen světelnou signalizací. Poté bude provoz převeden na nově budovanou okružní křižovatku.

Karlovarská – zkapacitnění kanalizační šachty

O dva měsíce, tedy do 31. srpna 2022, se protáhnou stavební práce na rozšíření spojné kanalizační šachty na Karlovarské ulici související s dokončením retenční nádrže Vinice. Stavební činnost tu zdržely nepříznivé geologické podmínky a také omezený prostor jámy a jejího okolí komplikující činnost těžké techniky v až desetimetrové hloubce. Doprava je ve směru na Košutku omezena pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, kde je u jižní strany lékařské fakulty vybudována náhradní objízdná komunikace. Na této provizorní komunikaci je však aktuálně nutné opravit panely, aby mohla být dále využívána jako objízdná trasa. Proto bude cesta na Košutku v termínu od 2. července od 18 hodin do 3. července do 6 hodin zcela uzavřena, veškerá doprava bude na několik hodin v noci odkloněna do Lidické ulice.

Karlovarská mapa
Dotčené místo. Zdroj: Vodárna Plzeň

Červenohrádecká – rekonstrukce

Začíná dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Investory rozsáhlé stavební akce jsou město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začnou vytýčením sítí a přípravnými pracemi. V této fázi dojde k uzavírce od 11. července do 7. srpna, kdy se budou stavět výhybny pro městskou hromadnou dopravu v ulici K Fořtovně, v úseku za sjezdem ze silnice I/26, před křižovatkou K Fořtovně x Pod Hospodou. Zároveň v přípravné fázi dojde k úplné uzavírce Hrádecké ulice v oblasti Kyšická – Staroveská ulice. Uzavírka bude od 8. srpna do 4. září 2022. Následovat budou od září další fáze uzavírek.

Tyršův most – okružní křižovatka

Na jaře začalo město Plzeň budovat novou okružní křižovatku u Tyršova mostu v Doudlevcích. Na ni navázala oprava povrchu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd místem je výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projíždí jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava může projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu. Stavba by měla být dokončena v září.

Komenského ulice v Plzni na Lochotíně dostane nový asfaltový povrch

Během července nechá Správa veřejného statku opravit povrch vozovky s přilehlými parkovacími stáními v Komenského ulici. Stavba proběhne po částech za úplné uzavírky pro dopravu.

Harmonogram uzavírky
Harmonogram uzavírky. Zdroj: MMP

Kotkova ulice

V době od 11. července až do 30. listopadu bude Vodárna Plzeň a. s. opravovat vodovod a kanalizaci v ulici Kotkova, a to v úseku Přemyslova – Husova. Práce budou probíhat po etapách za úplných uzavírek, kdy v jedné etapě dojde k uzavření křižovatky Kotkova x Husova. V této době bude objízdná trasa vedena ulicemi Emila Škody a Tylova.

Oprava okružních křižovatek u OC Olympie

Jedná se o stavbu, která měla být realizována již v loňském roce, ale vzhledem k uzavírce silnice III/18020 Na Hradčanech v Koterově, z důvodu výstavby kanalizace, byla odložena. Práce budou probíhat ve dvou etapách za úplné uzavírky. První etapa je úsek mezi velkou (první OK u Nepomucké) a malou okružní křižovatkou (výjezd na Losinou/ Písek) u OC Olympie – objízdná trasa je vedena po Písecké, dále po silnici I/20 zpět na silnici III/18020. Druhá etapa je úsek od malé okružní křižovatky (včetně – směr na Písek) k další okružní křižovatce ve směru na Starý Plzenec (s logem Bohemia Sekt). Objízdná trasa do a ze Starého Plzence je vedena přes Koterov po znovuotevřené silnici III/18020 na Hradčanech. Oprava bude probíhat v termínu od 4. července do 31. srpna 2022, první etapa bude od 4. až 21. července, druhá etapa od 25. července až do 31. srpna.

Rokycanská

V srpnu 2022 by mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR opravit povrch vozovky ulice Rokycanská ve směru do centra města.

V souvislosti s výstavbou západního okruhu dojde k následujícím uzavírkám: 

  • II/605 Chebská – oprava komunikace, podloží a napojení městského okruhu. V době od 25. července do 31. srpna bude na silnici II/605 v ulici Chebská (Křimice) v provozu pouze jeden jízdní pruh – doprava bude řízena pomocí semaforů. Zároveň bude v tomto termínu uzavřena ulice Regensburská, a to směr od Borských polí do Křimic – objízdná trasa je vedena po spojce z Regensburské na Vejprnickou a po Křimické zpět do Křimic.
  • Regensburská – doplnění jízdního pruhu pro napojení k okružní křižovatce I/26. V termínu od 7. července do 31. srpna bude za částečné uzavírky silnice II/605 Regensburská před okružní křižovatkou se silnicí I/26 (u MAKRA) probíhat výstavba dalšího jízdního pruhu. Pouze o víkendech 13. 8. – 14. 8., 20. 8. – 21.8. a 27. 8. – 28. 8. dojde k úplnému uzavření výjezdového ramene z okružní křižovatky na Regensburskou. Objízdná trasa bude v těchto termínech ve směru na Stříbro, Nýřany a Skvrňany vedena po silnici I/26 Domažlická a po účelové komunikaci podél parkoviště pro kamiony zpět na Regensburskou.
  • III/18050 ulice V Radčicích – oprava povrchu. V souvislosti s výstavbou západního okruhu dojde ještě k úplné uzavírce ulice V Radčicích, v úseku od začátku Radčic ve směru z centra ke křižovatce s ulicí Jarní. Uzavírka bude v termínu 8. – 31. srpna. Objízdná trasa bude vedena po trase Skvrňanská – Vejprnická – Křimická – Chebská – Prvomájová zpět do Radčic.
Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: