Ilustrační foto. Zdroj: PxHere

Plzeň letos postaví další trasy pro cyklisty i pěší

Město Plzeň letos vybuduje další úsek sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy, a to část Litice 2. Je určená pro pěší i cyklisty a je součástí systému Greenways, tedy sportovně rekreačních tras v údolí plzeňských řek. Další nová cesta pro pěší i cyklisty vznikne opravou polní cesty, která vede od mostu přes řeku Mži v Radčicích do Křimic k sokolovně v Plzeňské ulici.

„Město systematicky buduje projekt Greenways, který přináší obyvatelům Plzně možnosti pro každodenní relaxaci a současně podporuje bezpečné způsoby dopravy do zaměstnání, do škol i za zábavou, okolním obcím pak nabízí alternativní způsoby dopravy do metropole,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Úsek trasy Litice 2 je dlouhý 535 metrů.Náklady na projekt činí přibližně 28 milionů korun. Nejvíce finančních prostředků je vyčleněno na stavbu ocelové lávky přes řeku Radbuzu. Stavět se začne v únoru, stezka by měla být dokončena v říjnu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životní prostředí Michal Vozobule.

Začátek cyklotrasy je v Liticích na sjezdu z místní komunikace K Valše k hřišti a chatám, pokračuje po stávající štěrkové cestě směrem do místa, kde se odbočuje vlevo na štěrkovou cestu k jezu. „Dále povede po této komunikaci a bude pokračovat přes řeku Radbuzu po ocelové lávce, která bude nově postavena. Lávku budou tvořit dva oblouky. Za řekou se trasa napojí na stávající asfaltovou komunikaci mezi poli,“ popsal David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně, jenž projekt realizuje.

stezka
Stezka Radčice-Křimice. Zdroj mapy. Mapy.cz

Další novou cestou, kterou budou mít po opravách pěší i cyklisté k dispozici, je úsek polní komunikace mezi Radčicemi a Křimicemi. Je dlouhý 750 metrů. Poprvé v Plzni bude postaven jako takzvaná kolejová polní cesta, tedy složená ze dvou pásů speciálních malých betonových panelů se zámkem. Cesta výrazně zkrátí vzdálenost mezi Radčicemi a Křimicemi, navíc jde o cestu zcela mimo frekventované komunikace. 

„Směrem do Křimic bude možné pokračovat z opravené polní cesty Plzeňskou ulicí nebo polní cestou na pravém břehu Mže a dorazit až k Zámecké ulici, k takzvanému Ostrůvku. Na druhé straně v Radčicích na opravenou cestu navazuje trasa do Malesic nebo na Sylván, do centra města nebo do Předních Skvrňan, kde vede nivou řeky několik polních cest,“ vysvětila Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku města Plzně. Náklady činí zhruba pět milionů korun, cesta by měla být opravena v březnu. 

Loni město vybudovalo dvě trasy, jež jsou součástí systému Greenways propojující jednotlivé části města Plzně a jeho zázemí údolími řek a mají částečně návaznost na již vybudované úseky tohoto systému. Vybudování obou tras má přispět k většímu využívání jízdních kol při dopravě do města a z města na úkor automobilové dopravy.

Nová část Plzeň – Mže, konkrétně úsek kolem zoo, má délku 750 metrů. Začátek stezky je v blízkosti hlavního vstupu do zoo v ulici Pod Vinicemi a dál pokračuje ve směru k Radčicím. Stavba stála přibližně 9,1 milionu korun.  Cílem bylo zkvalitnit propojení městských obvodů a sídel ležících na západ od Plzně s Městským obvodem Plzeň 1 a centrem města. 

Další vybudovanou stezkou je 750 metrů dlouhý úsek Hradiště – Radobyčice, kde byla stavebně nahrazena nezpevněná polní cesta od lávky přes řeku Úhlavu v Hradišti a navázala zde na již hotovou část. Náklady na stavbu tohoto úseku si vyžádaly zhruba 5,9 miliony korun. Cílem bylo zlepšit napojení okrajové části Městského obvodu Plzeň 3 i obcí jižně od Plzně s centrem města.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: