Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Město podpořilo programy prevence rizikového chování a mediální výchovy na základních školách

Celkem 600 tisíc korun putuje do základních škol na území krajské metropole od města Plzně, a to na program Podpory primární prevence rizikového chování a mediální výchovu. Požádat mohly školy, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně. Rada města Plzně z dané finanční částky schválila rozpočtové opatření pro svých 23 základních škol ve výši 490 tisíc korun, zastupitelstvo nyní schválilo poskytnutí neinvestičních dotací pro pět škol na území Plzně ve výši 110 tisíc korun.

„Příspěvek od města obdrží na preventivní programy Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené (Mohylová) ve výši 13 tisíc korun, Církevní gymnázium 26 tisíc korun, Gymnázium Františka Křižíka a základní škola 22 tisíc korun, Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči (Lazaretní) 34 tisíc korun a Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA 15 tisíc korun,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

„Cílem tohoto dotačního programu je podpora primární prevence rizikového chování, předcházení rizikovým jevům v chování žáků, jako je záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování, a spolupráce základních škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí rizikového chování. V oblasti mediální výchovy chceme podpořit základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii, schopnosti poznatky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa a také apelovat na bezpečné užívání médií především v souvislosti s rozvojem internetových médií a sociálních sítí,“ popsala dotační program radní Lucie Kantorová.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: