Foto: MMP

Plzeň plánuje v rámci Roku české hudby 2024 provést kompletní Smetanovo dílo

Město Plzeň se připojí k celorepublikovému projektu Rok české hudby 2024 a Smetana 200 a připraví bohatý kulturní program. Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která již od roku 1924, kdy byla založena v rámci tehdejších oslav 100. výročí narození českého skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884), připomíná výročí významných osobností české hudby. A to nejen Bedřicha Smetany, který letos oslaví 200 let od svého narození, ale i Antonína Dvořáka (1841-1904) či Leoše Janáčka (1854-1928). Tento projekt se koná každých 10 let (tzv. roky zakončené 4).

„Rok 2024 bude z pohledu umění a hudební kultury naprosto výjimečný. Vztah k hudbě je nedílnou součástí kulturně vyspělé společnosti, a proto si i město Plzeň tento významný ‚čtyřkový‘ rok připomene řadou významných akcí a projektů. Vždyť právě v našem městě hudební velikán Bedřich Smetana v letech 1840-1843 během studia zahájil svou tvůrčí činnost,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Plzeň je kulturním centrem Plzeňského kraje a je známa bohatou hudební tradicí. V Plzni pobývala či se narodila řada významných českých skladatelů a interpretů z oblasti hudební kultury, např. Bedřich Smetana, který zároveň v tomto roce oslaví 200. výročí svého narození, Antonín Dvořák (120. výročí úmrtí) či představitel české hudební avantgardy Emil František Burian (120. výročí narození a 65. výročí úmrtí). Kromě těchto významných osobností v Plzni také působili renesanční skladatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (460. výročí narození), český skladatel Josef Bohuslav Foerster (165. výročí narození) a světově proslulý skladatel a dirigent Rafael Kubelík (110. výročí narození). V roce 2024 mají výročí další významní skladatelé a interpreti, např. Josef Suk (150. výročí narození), Leoš Janáček (170. výročí narození), Bohuslav Martinů (65. výročí úmrtí), Jan Dismas Zelenka (345. výročí narození) ad.

Smetana Bedřich
Socha B. Smetany v Plzni. Foto: Plzenoviny.cz

„Město Plzeň plánuje v rámci projektu Rok české hudby 2024 a Smetana 200 provést kompletní dílo Bedřicha Smetany, mj. provede souborné operní, orchestrální, klavírní či komorní dílo. Hlavními nositeli aktivit Roku české hudby 2024 v Plzni budou Divadlo J. K. Tyla a Plzeňská filharmonie, ale do projektu se zapojí i další plzeňské kulturní instituce a hudební spolky. Na podporu jejich projektů vyhlásilo město Plzeň nyní v říjnu Dotační program ‚Rok české hudby 2024 v Plzni‘,“ doplnila Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

Rok české hudby 2024 v Plzni otevře 18. ledna abonentní koncert Plzeňské filharmonie, v rámci kterého zazní Pochod k slavnosti Shakespearově, op. 20 Bedřicha Smetany a Symfonie č. 2 Es dur, op. 19 Václava Jana Tomáška. V průběhu celého roku filharmonie souborně provede symfonické dílo Bedřicha Smetany, ale také významná díla dalších českých skladatelů. Na repertoár se tak dostávají V. Trojan, J. N. Hummel. A. Dvořák, Z. Fibich, J. Suk a ze současných skladatelů V. Kalabis, K. Sodomka, K. Pexidr a J. Gemrot. Po úspěšném provedení pořadů Dvořák cestovatel a Dvořák hostitel vznikne další autorský pořad Dvořák učitel, který kromě v Plzni zazní i na festivalu Dvořákova Praha. Plzeňská filharmonie vzdá hold také zpěvákovi Karlu Zichovi či kardinálovi Josefu Beranovi. Jedním z nejvýznamnějších projektů tohoto roku je festival Smetanovské dny, jehož organizátorem je Plzeňská filharmonie. Ta od března do dubna 2024 připravila mimořádný program věnovaný velkým osobnostem české hudby. Festival zahájí Plzeňská filharmonie cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast a zakončí koncertem s názvem Smetana Gala, během kterého vystoupí sopranistka Alžběta Poláčková, tenorista Richard Samek a Vysokoškolský umělecký soubor UK. Rezidenčním tělesem je České noneto, nejstarší komorní soubor na světě, které v Plzni oslaví své 100. narozeniny. Zcela unikátním projektem je Smetanománie, při níž bude v dubnu souborně provedeno klavírní dílo Bedřicha Smetany. Uměleckým garantem je Jan Simon, do projektu jsou dále zapojeni pianisté Igor Ardašev, Ivo Kahánek a Jan Jiraský, zapojí se také studenti konzervatoří Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a studenti pražské HAMU a brněnské JAMU. V rámci festivalu Smetanovské dny bude dále souborně provedeno komorní dílo Bedřicha Smetany a melodram.

Dalším velmi zajímavým projektem je komponovaný pořad Studentské deníky Bedřicha Smetany – Vzpomínka na Plzeň. Jedná se o česko-německý projekt, který představí kompletní kritické vydání prvního z celkem 35 Smetanových deníků. Stejný pořad se představí ještě v Regensburgu, Mnichově, Berlíně a Výmaru a na podzim bude uveden v Praze. V rámci pořadu Smetana & Dvořák mecenášům bude možné ochutnat dobové sorbety. Festivalovým epilogem pak bude film Neslyším. Koncem června nebo začátkem září Plzeňská filharmonie připravuje autorský pořad – open air Smetanova noc – smetanová moc aneb „Velkolepá show ve stylu 19. století“ (autoři: M. Pášma, T. Ille, L. Kavalová).

Eliška Bartáková
Eliška Bartáková. Foto: MMP

Divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede celý cyklus Smetanových oper, neboť operní tvorba patří k hlavním pilířům pozoruhodného Smetanova skladatelského díla. Přímo z vlastního repertoáru to budou Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Čertova stěnu a v rámci projektu Noc s operou v lochotínském amfiteátru Libuše. Diváci se mohou těšit, že uslyší také nedokončenou Violu. Branibory v Čechách, Dvě vdovy a Tajemství do Plzně přiveze Národní divadlo moravskoslezské. Během roku mohou diváci navštívit řadu významných děl dalších českých skladatelů, například Dvořákovu Armidu, Janáčkovu Věc Makropulos a Zápisník zmizelého či ze současné tvorby Quo vadis Sylvie Bodorové a Jsem kněžna bláznů skladatelky Lenky Noty. České skladatele připomenou ale i ostatní soubory. Činohra do programu zařadila pohádkové drama Radúz a Mahulena Josefa Suka a Bendovy melodramy Medea a Ariadna na Naxu, baletní soubor oceňované Zkrocení zlé ženy Jana Kučery a Špalíček Bohuslava Martinů. Muzikál, kromě očekávaného Draculy, kterého uvede jako open air na Lochotíně, také uvede Kozí válku s regionální tematikou a vítězný muzikál ze 3. ročníku soutěže INTRO. K Roku české hudby 2024 odkáže i cyklus Operních matiné, tradiční únorové Steinway Gala, Rejchovo Requiem, ale i korunovační opera La clemenza di Tito, již Mozart napsal při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem.

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který koordinuje celý program Roku české hudby 2024, samostatně připravuje též řadu aktivit – nejen Dotační program Rok české hudby 2024 v Plzni či tradiční březnový pietní akt u pomníku B. Smetany, ale např. též výstavu Střípky z plzeňské hudební historie, která bude mít vernisáž začátkem měsíce října v mázhauzu radnice a představí zajímavý průřez hudební historií našeho města.

Rok české hudby 2024 v Plzni je primárně zaměřen na hudební akce, ale pro veřejnost bude také připraven i bohatý doprovodný program (nejen) na hudební témata, např. výstavy, literární večery, přednášky, ochutnávky dobových pokrmů ad. Všechny akce budou prezentovány v rámci několika kampaní, neboť město Plzeň připravilo jednotný vizuální vzhled pro projekt Rok české hudby 2024 v Plzni. Všechny informace o akci budou k dispozici na webu www.plzen.eu.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: