Foto: Město Rokycany

Rokycany vybudují smíšenou stezku pro pěší a cyklisty ve Šťáhlavské ulici

Město Rokycany předalo v pátek 20. října staveniště zhotoviteli nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty ve Šťáhlavské ulici. Nový společný provoz bude v délce 950 metrů podél silnice II/183 v Rokycanech pro zajištění provozu bezpečné bezmotorové a bezbariérové dopravy pro cyklisty a chodce. Součástí je vybudování odlehčení stávající jednotné kanalizace z ulic Šťáhlavská a Tymákovská do Rakovského potoka. Zhotovitelem bude společnost Stavitelství Kamínek s. r. o. Celkové náklady na vybudování jsou ve výši 13,89 milionu korun bez DPH. Stavba bude trvat sedm měsíců. Zhotovitel začne s pracemi v pondělí 30. října od okružní křižovatky Šťáhlavská x Boženy Němcové.

„Ze stávajícího chodníku vybudujeme smíšenou cyklostezku pro pěší a cyklisty podél silnice II/183 od stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Boženy Němcové x Vysoký průhon až do prostoru stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Plzeňská x Arbesova v celkové délce stavební úpravy 950,57 metru. Délka úprav od začátku dopravní značky pro smíšenou stezku po koncovou dopravní značku pro smíšenou stezku je 895,07 metru,“ uvedla Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, která má investici na starosti.

Rokycany vybudují pumptrack

Základní šířka smíšené cyklostezky je 3 metry, od silnice II/183 bude oddělena pruhem zeleně v šíři 2 metry. V některých místech bude šířka změněna na 2,75 metru s ohledem na stávající vzrostlou zeleň a šířka doprovodného pruhu 1,50 metru.

Stezka bude mít povrch z asfaltového betonu, část pro pěší bude mít povrch z asfaltového betonu a betonové dlažby. Bude zavedeno nové LED osvětlení svítidly na osmimetrových stožárech.

Smíšená stezka je navržena včetně úprav stávajících samostatných sjezdů do nemovitostí. Součástí stavby bude kromě zemních prací také kácení stávající zeleně v rozsahu nezbytném pro uvolnění staveniště – ke kácení jsou navrženy pouze dřeviny rostoucí v prostoru stavby, které nelze zachovat, případně dřeviny zdravotně či esteticky neperspektivní.

Letohrádek Kamýk je místem s krátkou historií a příjemnou atmosférou

Součástí investice je vybudování odlehčení stávající jednotné kanalizace z ulic Šťáhlavská a Tymákovská do Rakovského potoka. V případě přívalových dešťů je kanalizace zahlcena a dochází k vyplavování nemovitostí a zaplavování místních komunikací. Stavba začne ve stávající revizní kanalizační šachtě v chodníku při silnici v ulici Šťáhlavské, cca 25 metrů pod křižovatkou s ulicí Pod Čilinou. Ve stávající šachtě bude upraven nátok a dno. Dále bude do šachty osazen lapač hrubých splavenin. Stavba bude končit v revizní kanalizační šachtě v křižovatce ulic Šťáhlavská – Tymákovská. Stávající šachta bude vyměněna za novou o větším průměru. Na trase odlehčení bude dále osazeno sedm kusů revizních kanalizačních šachet. Maximální průtok odlehčením je 1200 litrů za sekundu.

„Město požádalo o dotaci na vybudování smíšené cyklostezky z 36. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu,“ doplnila Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace.

Zdroj: Město Rokycany

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: