Foto: Jakub Žák

Tříkrálová sbírka startuje hned na začátku ledna

Tři králové vyrazí v novém roce na koledu od 1. do 14. ledna 2024. Tříkrálová sbírka navazuje na starou kolednickou tradici a v české novodobé historii ji už po 24. pořádaná Charita Česká republika. Jde o největší pravidelnou sbírkou pro potřebné u nás. V loňském roce dokonce dosáhla svého rekordu. Jak je možné do sbírky přispět? Na co jsou využívány vykoledované peníze? A co vlastně znamená zkratka K+M+B?

Jak přispět?

Hlavní způsob koledování bude tradičně od domu k domu, kdy za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám“ budou tři králové psát na futra dveří či vrátka K+M+B 2024. Písmena značí jak jména králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se přišli poklonit Ježíškovi k jesličkám, tak i význam požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Koledníci s sebou nosí svěcené křídy, a tak se toto požehnání předává od biskupa či kněze až k dárci.

Využít však jde i celkem nové způsoby darování. Kdo se nesetká s koledníky, může navštívit oficiální web sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je otevřena online kasička – platební brána. Ta má tu výhodu, že si dárce může na základě zadání města, názvu charity či uvedení PSČ konkrétně zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Přímo na pokladničkách mohou být také nalepeny QR kódy. Ty umožní darovat i lidem, kteří se s koledníky potkají, ale nebudou mít u sebe peníze v hotovosti. Zvolit lze také bankovní převod na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Diecézní charitu Plzeň 777930061.

Tříkrálová sbírka
Foto: Jakub Žák

Oficiální zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni proběhne ve čtvrtek 4. ledna od 16 hodin v mázhauzu plzeňské radnice a otec biskup posléze požehná koledníkům v katedrále sv. Bartoloměje. V pátek 5. ledna pak vyrazí na koledu Kraje + Města + Biskupství v Plzni, a to spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým.

Jak jsou využívány peníze z Tříkrálové sbírky?

65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v případě plzeňské diecéze jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Koledující pomáhající organizace předem formulují záměry své pomoci, které jsou pak schvalovány diecézní tříkrálovou komisí, v jejímž čele stojí Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a současný prezident Diecézní charity Plzeň. Záměrů je pro 24. ročník sbírky připraveno více než 50 a jsou zveřejněny jak na webu Diecézní charity Plzeň, tak na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz. Ze zdrojů Tříkrálové sbírky jsou pak podpořeny vybrané charitní sociální služby, starající se například o lidi s různými handicapy, seniory s omezenou soběstačností, dlouhodobě nemocné, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mnohé další.

Tříkrálová sbírka v roce 2023 dosáhla svého rekordu výtěžkem ve výši téměř 166 milionů korun. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na většině Plzeňského a Karlovarského kraje, se vykoledovalo skoro 7 milionů korun.

Zdroj: Diecézní charita Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: