Foto: Jakub Žák

Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské překonala loňský rekord

Letošní Tříkrálová sbírka znovu ukázala, že lidé si umí být vzájemnou oporou. Výtěžek na území Diecéze plzeňské, tedy na území Plzeňského a Karlovarského kraje, překonal o více než 850 tisíc korun minulý, dosud nejštědřejší ročník. Díky úžasnému výsledku budou moci být naplněny záměry pomoci, které si koledující organizace vytkly před začátkem sbírky.

V Diecézi plzeňské, která pokrývá přibližně území Plzeňského a Karlovarského kraje, byla sečtena koleda z dosud nejvyššího počtu tříkrálových kasiček označeným logem organizátora – Charity Česká republika. Rozpečetěno bylo 1 440 kasiček a jejich obsahem bylo fantastických 6 687 263 korun. Dalších 52 063 korun zaslali dárci prostřednictvím bankovních převodů. Svůj díl přidala i online koleda z oficiálního webu www.trikralovasbirka.cz, jež k datu vydání této zprávy dosáhla 133 714 korun. Online koledování je ale na rozdíl od tradičního koledování tří králů celoroční a uzávěrka pro letošní ročník je až na konci dubna. Při započtení všech dárcovských možností je výtěžkem Tříkrálové sbírky 2023 aktuálně rekordních 6 873 040 korun a to je o více než 850 tisíc korun více než loni.

Také letošní celonárodní výsledek je nejvyšší v novodobé historii tříkrálové koledy organizované Charitou Česká republika, započaté před 23 lety. O více než 20 milionů korun totiž překonal dosavadní rekord z minulého roku a v součtu přesáhl 162 milionů korun.

Plzeňská radnice se rozsvítila do fialové barvy. Upozornila tím na problémy dětí s epilepsií

„Velice děkuji všem lidem dobré vůle, vedoucím skupinek, organizátorům a koordinátorům sbírky, moc děkuji všem dětským královnám a králům – celému týmu patří moje velká vděčnost a radost, že jsme si blízko na společné cestě pomoci lidem, kteří pomoc potřebují, kteří se mohou opřít o pomoc jako o pevný bod v jejich životě, a není jich málo,“ říká Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň. Velkou vděčnost cítí i vůči všem dárcům: „Velké poděkování vám všem, kdož jste podpořili svým darem Tříkrálovou sbírku a tím nám pomáháte nést společnou odpovědnost za naši společnou pomoc. Cítím, že můžeme prožívat, že Charita a její služba patří do nitra občanské společnosti a je skutečně naslouchající potřebám lidí. Bohu a vám díky.“

Finanční zdroje z Tříkrálové sbírky spolufinancují charitní služby, ty pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké životní situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkrátka všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem. Mohou to být například chudé rodiny nebo osamělí senioři, kterým se nedostává na nájem či potraviny, může se jednat o příspěvek na kompenzační pomůcky pro handicapované děti nebo o podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve školách.

Zdroj: Diecéze Plzeňská

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: