J. Matoušek a M. Baxa. Foto: MMP

Vědec Jindřich Matoušek získal Cenu města Plzně za projekt, který pomáhá lidem se ztrátou hlasu

Cenu města Plzně obdržel vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky. Vědec ji z rukou plzeňského primátora Martina Baxy převzal 24. listopadu při kratším osobním setkání na radnici v Sále Luďka Pika. Kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo tentokrát předávání ceny uskutečnit jako obvykle v Obřadní síni radnice při slavnostním ceremoniálu, jenž bývá přístupný veřejnosti.

„Cena města Plzně se udílí za významná vědecká díla v oborech společenských a přírodních věd nebo za rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Projekt konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž pod vedením docenta Jindřicha Matouška přispěje k větší kvalitě života lidí, kteří přišli kvůli nemoci o hlasivky, bezesporu k významným počinům ve vývoji nových technologií patří,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Nový průzkum zjišťuje, jak se žije obyvatelům v Plzeňské aglomeraci

„Moc si tohoto ocenění vážím a beru to jako uznání nejen mé práce, ale i jako ocenění snahy celého týmu, který se na výzkumu podílí. Poděkování patří i partnerům, tedy 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici v Motole a rovněž komerčním firmám. Bez našich partnerů by tento projekt nemohl být úspěšný,“ uvedl při přebírání ceny Jindřich Matoušek.

Na projektu Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii pracuje tým vědců ve výzkumném centru Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd ZČU. Může pomoci zejména pacientům, kteří o hlas přijdou vlivem nádorových onemocnění, kvůli nimž musí podstoupit totální laryngektomii, tedy operaci, při níž lékaři odstraní celý hrtan včetně hlasivek, ale využít jej mohou lidé i při jiných onemocněních. Technologie, která dokáže přečíst libovolný text a převést ho na hlas, je známá, avšak hlas namluvený profesionálním řečníkem zní strojeně a neosobně. Díky nově vyvíjenému systému budou moci lidé tuto technologii využívat ve spojení s vlastním hlasem, který si budou moci před operací nahrát i u sebe doma do takzvaného řečového balíčku, jenž představuje sadu vět. Po ztrátě hlasu pak mohou to, co chtějí svému okolí sdělit, napsat například do mobilního telefonu nebo počítače. Díky speciálnímu programu pak z tohoto zařízení zazní napsané věty nebo slova jejich vlastní hlasem. Tento fakt má mimo jiné podle odborníků dobrý vliv na psychiku pacientů i jejich blízkých.

Škoda Transportation dodá Českým drahám 60 elektrických vlaků za téměř 10 miliard

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., absolvoval svá inženýrská i doktorská studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde v současné době působí na Katedře kybernetiky a také jako vědeckovýzkumný pracovník ve výzkumném centru NTIS. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast počítačového zpracování řeči, zejména syntézy řeči, a na aplikaci řečových technologií v každodenním životě. Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných publikací a rovněž spoluautorem rozsáhlé monografie Mluvíme s počítačem česky, za kterou v roce 2006 obdržel od výboru Matice české literární cenu profesora A. Danilevského.

Cena města Plzně je zakotvena ve Statutu města Plzně. Je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní. 

Loni získala Cenu města Plzně lékařka Milena Králíčková. Profesorka Králíčková od roku 1996 pracuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, je lékařkou na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni a prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti. Cena jí byla udělena za studium příčin neplodnosti a důvodů selhání léčby neplodných párů.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: