Foto: Integrované Územní Investice

Jak Integrované teritoriální investice rozvíjí Plzeňskou aglomeraci představuje venkovní výstava ve Smetanových sadech

Po celý červenec je před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech v Plzni umístěna venkovní výstava „Tvoříme budoucnost! Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace“ věnující se představení úspěšných projektů realizovaných v Plzeňské aglomeraci a spolufinancovaných z evropských fondů prostřednictvím nástroje Integrované teritoriální investice (ITI). Výstava, kterou připravil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. ve spolupráci s vybranými příjemci dotací mapuje, jakým způsobem tento nástroj přispěl k rozvoji území, které zahrnuje město Plzeň a 108 okolních obcí.

„Jsem velmi rád, že můžeme veřejnosti představit poprvé prostřednictvím výstavy unikátní nástroj Integrované teritoriální investice, díky kterým Plzeňská aglomerace čerpá v sedmiletých cyklech finanční prostředky pro svůj strategický rozvoj. V našem regionu se podařilo v minulém dotačním období investovat téměř čtyři miliardy korun na rozvoj prostoru a služeb pro jeho obyvatele“, říká předseda Řídicího výboru ITI a primátor statutárního města Plzeň Roman Zarzycký.

Venkovní výstava
Foto: Integrované Územní Investice

Veřejnost se dozví, kolik projektů bylo prostřednictvím ITI v letech 2014—2020 podpořeno a v jaké výši, nebo kolik financí z evropských fondů má Plzeňská aglomerace přislíbeno pro svůj strategický rozvoj v následujících letech aj. Prostřednictvím fotografií se prezentují vybrané projekty, které zohledňují jak tematickou, tak geografickou vyváženost realizovaných projektů v Plzeňské aglomeraci.

„Venkovní výstava je příležitostí nejen pro příjemnou procházku ve Smetanových sadech, ale také pro zamyšlení, jak se díky projektům (spolu)financovaným nástrojem ITI mění náš region k lepšímu,“ dodává ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP) je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Plzeň. Hlavní činností ÚKEPu je koordinace dotačních projektů. Soustřeďuje se na přípravu projektů, na zpracování žádostí o dotace, na řízení a realizaci projektů a jejich následné administrativní vypořádání. ÚKEP rovněž zajišťuje informace z oblasti získávání dotací a grantů zaměřené především na zdroje Evropské unie a poskytuje servis všem subjektům v rámci města Plzně a dalším zájemcům, se kterými spolupracuje na konkrétních projektech. Ve vztahu k Integrovaných teritoriálním investicím zastává ÚKEP roli manažera ITI, který je pověřen statutárním městem Plzeň jako nositelem ITI Plzeňské aglomerace k administraci a realizaci Integrované strategie Plzeňské aglomerace 2021—2027.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: