Zdroj mapy: Mapy.cz

Začíná obnova vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici. Akce si vyžádá dopravní omezení

Vodárna Plzeň začne zhruba v polovině září s obnovou stávající vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech, a to v úseku od křižovatky s ulicí J. Škardy až k objektu 550/111. Stavba bude probíhat za provozu vodohospodářských sítí a v určitých etapách práce tu bude omezena doprava. Konec rekonstrukce vodohospodářských sítí je naplánován na červen 2020.

Pro období září – prosinec 2019 nebude stopka automobilové dopravě nutná a auta budou moci Křimickou ulicí projíždět. Dojde ale k omezení podélných parkovacích stání v místech, kde se bude aktuálně pracovat. S částečnými uzavírkami silnice je třeba počítat jen kvůli stání stavební techniky nebo příčných překopech po polovinách komunikace, silnice ale bude průjezdná.

V zimních měsících na přelomu roků 2019/2020 se Křimická ulice dopravě uzavře, a to postupně po jednotlivých etapách. Každý ze zavřených úseků půjde však objet přes rovnoběžnou komunikaci Na Okraji.

Rekonstrukce Slovanské ulice skončí 30. listopadu 2019

Zhotovitelem rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici je společnost STAVMONTA s.r.o., náklady na akci jsou vyčísleny na cca 30,3 milionu korun (bez DPH). Obnoveno bude cca 570 metrů litinového vodovodního potrubí v profilech DN 100 – 150, včetně 240 metrů vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci cca 560 metrů kanalizační kameninové stoky v profilech DN 300 a 500, včetně 640 metrů kanalizačních přípojek.

Po dokončení vodárenské akce tu opraví asfaltové povrchy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která plánuje celoplošnou opravu Křimické ulice.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: