Vizuál k akci.

Dny vědy a techniky už patnáct let dokazují, že věda je zábava

Ukázat žákům základních a středních škol technické a přírodovědné obory z netradičního úhlu pohledu a vzbudit v nich o tyto obory zájem – to je od samého počátku cílem akce Dny vědy a techniky, kterou za podpory Plzeňského kraje a města Plzně už popatnácté pořádá Západočeská univerzita v Plzni. V pátek 11. a v sobotu 12. září vždy od 9 do 17 hodin se plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem opět promění ve vědeckou laboratoř. Malí i velcí se mohou těšit na 35 interaktivních expozic připravených fakultami Západočeské univerzity, středními školami a dalšími spolupracujícími institucemi.

„Děti mají úžasnou vlastnost přistupovat k mnoha věcem bez předsudků. Když se zeptají, jak vzniká duha, netuší, že jejich otázka směřuje do oblasti optiky. Dny vědy a techniky se snaží využít přirozené dětské zvídavosti a představit rozmanité vědní obory formou, která podpoří zájem žáků a studentů o svět kolem nich. Ten je pak může později přivést až ke studiu techniky či přírodních věd,“ říká Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity, která dvoudenní festival, jenž je v Plzni neodmyslitelně spjatý se začátkem školního roku, pořádá.

„Dny vědy a techniky patří mezi tradiční akce, které umožňují mladým lidem a dětem nakouknout pod pokličku technických a vědeckých oborů. Budou si moci prakticky vyzkoušet znalosti z fyziky a dalších předmětů, skrze optiku vědy poznají běžné, každodenní skutečnosti. Mnohdy jim právě tato zkušenost pomůže se později rozhodnout pro studium technických oborů. A kvalifikované techniky společnost potřebuje a potřebovat bude. Plzeňský kraj již řadu let technické vzdělávání podporuje mnoha projekty. Jsme přesvědčeni, že tato podpora má smysl,“ konstatuje náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Plzeňské dvorky můžete objevovat sami nebo s průvodcem

„Stejně jako v minulých letech bude město Plzeň na akci reprezentovat naše městské Centrum robotiky, a to po oba dva dny. Připravilo aktivity pro mladší i starší žáky z oblasti robotiky, fotografie a přírodních věd. Účastníci si budou moci například naprogramovat několik různých robotů, vyzkoušet si klíčování se zeleným plátnem, vyřešit logickou úlohu s auty a podobně. Během těchto aktivit si otestují svoji představivost, kreativitu a informatické myšlení. Jednotlivé aktivity budou sice cílené převážně na děti, ale zaujmou jistě i jejich rodiče a prarodiče,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Z celkem 35 stanovišť letošních Dnů vědy a techniky jich návštěvníci najdou 30 na náměstí Republiky, čtyři před Západočeským muzeem a jednu také v budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. Prostřednictvím ukázek, pokusů, her a zajímavých pozorování žáci základních a středních škol opět poznají, že věda je zábava a není třeba se jí bát.

Mezi vystavovateli budou nejen fakulty a pracoviště Západočeské univerzity, ale také Techmania Science Center, Centrum robotiky, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, západočeská pobočka České astronomické společnosti, Střední průmyslová škola stavební, Církevní gymnázium Plzeň, Gymnázium Stříbro a ZŠ J. V. Sládka Zbiroh a nezisková organizace nvias. Jednotlivé expozice se v průběhu obou dnů návštěvníkům představí při prezentacích a rozhovorech s moderátorem.

Návštěvníci se mohou těšit na expozice inovované i zcela nové. Práci s termokamerou speciálně vyvinutou pro školní děti představí expozice výzkumného centra NTC Termovize do škol. Na stanovišti Fakulty pedagogické nazvaném Rozvíjení informatického myšlení je prima se děti i dospělí seznámí s řadou robotů, naučí se je rozpohybovat, ovládat i programovat a budou s nimi řešit snadné i obtížnější úkoly. Techniku navrhování výrobků v oblasti průmyslového designu přiblíží stejnojmenná expozice Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Stánek Proměny přírody a krajiny Plzně za 100 let ukáže, že města se v průběhu času mění nejen v oblasti městské zástavby či dopravní infrastruktury, ale že ke změnám dochází i v rostlinné a živočišné říši a v krajině se objevují nebo z ní mizí různé geologické fenomény. Do aktuálních hospodářských témat dá nahlédnout expozice Ekonomika kolem nás Fakulty ekonomické. 3D počítačové modely lidského těla výzkumného centra NTC přiblíží, jak lze biomechanické modely využít pro prevenci poranění v dopravě, při sportu nebo ve zdravotnictví. Pod názvem Historie lidské touhy po oživení hmoty se na Dnech vědy a techniky poprvé objeví expozice věnovaná vztahu člověka a robota a filozofickému rozměru umělé inteligence. Připravila ji Fakulta filozofická.

Kromě nových expozic na návštěvníky čeká oblíbený Smart train Fakulty aplikovaných věd, tedy vláček ovládaný mozkovými vlnami, který návštěvníci mohou silou své vůle uvést do pohybu, mrknutím oka rozsvítit nebo zhasnout světla a dvěma mrknutími změnit směr jeho jízdy. Malí i velcí fanoušci silných vozů jistě neminou Fakultu strojní a její technický prostor, kde si budou moci vyzkoušet trenažer studentské formule, prohlédnout si funkční model tepelné elektrárny, robotickou stavebnici simulující výrobní linku nebo prostřednictvím náhlavních displejů proniknout do světa virtuální reality. Na stanovišti Člověk a energie seznámí Fakulta elektrotechnická návštěvníky s různými způsoby výroby, přenosu a spotřeby energie. Nabídku technických a přírodovědných témat doplňují také obory zdravotnické, které se představí například na stanovišti Pyramida zdraví – cesta k lepšímu životu, i humanitní, zastoupené například expozicí Fakulty filozofické Živá archeologie.

Dny evropského dědictví ve třech unikátních památkách Západočeského muzea za poloviční vstupné

Prostor před Západočeským muzeem bude určen především těm, které láká vesmír. Najdou tu populární expozici České astronomické společnosti Rakety na alternativní pohon, kde si postaví a odstartují jednoduchou raketu z PET lahve. K vidění budou také ukázky startů raket na alternativní pohony. Hvězdárna v Rokycanech a Plzni připomene modelem lunochodu letošní 50. výročí od přistání prvního dálkově ovládaného vozítka Lunochod 1 na Měsíci.  Inovovaná expozice Fakulty pedagogické Za vším hledej fyziku odhalí taje akustiky a své místo bude mít před Západočeským muzeem také jedna z nových expozic Proměny přírody a krajiny Plzně za 100 let.

V budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 budou v pátek 11. září pod názvem Svět chemických reakcí probíhat atraktivní chemické experimenty. Pro účast je potřeba se předem zaregistrovat na webu dnyvedy.cz. 

Koho zajímá, jak vzniká teplo a elektřina, neměl by si nechat ujít exkurzi ve společnosti Zevo Plzeň. Pro účast je nutná registrace na webových stránkách zevoplzen.cz.

Dny vědy a techniky budou zohledňovat aktuální opatření vyvolaná nemocí covid‑19. Plocha náměstí bude oplocena, přičemž pro vchod a východ budou určena tři místa, kde bude moci bezpečnostní služba sledovat počet účastníků. Místa budou také vybavena teploměry a dezinfekcí, vyrobenou přímo na Fakultě strojní ZČU.

Stejně jako vloni si Dny vědy a techniky vyžádají dopravní omezení. Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků akce bude po oba dny vždy od 9.00 do 17.00 hodin Františkánská ulice uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zde platit také zákaz parkování. Vjezd bude povolen pouze vozidlům MHD a IZS. Děkujeme všem řidičům za pochopení.

Vstup do všech expozic je zdarma, podrobné informace k programu najdou zájemci na webových stránkách dnyvedy.cz.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: