Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Plzeň obeslala všechny své dlužníky v rámci Milostivého léta. Byly zastaveny desítky exekucí

Zcela jedinečnou možnost získali lidé v exekuci díky zákonu označovaném jako Milostivé léto. Město Plzeň chtělo pomoci občanům v této nepříznivé životní situaci, a proto oslovilo dopisy všech svých zhruba 1800 dlužníků. Základní dluh za nimi byl 82 milionů korun.

„Naším cílem bylo pomoci lidem, kteří tak dostali šanci znovu začít žít normální život. V oblasti bydlení jsme evidovali 594 dlužníků s částkou 67 milionů korun, jednalo se o dluhy vytvořené na nájemném postupně od roku 1990. Dále jsme měli 750 dlužníků v souvislosti s přenesenou působností, kdy vymáháme městskou policií udělené pokuty za jízdu na červenou, rychlou jízdu a podobně. V tomto případě se jednalo o částku kolem 10 milionů korun. Dále asi 450 lidí dlužilo kolem pěti milionů korun za poplatky za psa, platby městskému ústavu sociálních služeb, knihovně, správě hřbitovů, správě veřejného statku za odtahy aut a podobně,“ vysvětlil stav před Milostivým létem David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Bytová oblast

V oblasti pohledávek bytového fondu města správce, kterým je Obytná zóna Sylván, a. s., obeslal celkem 451 dlužníků, u kterých bylo vedeno 748 exekucí. „V oblasti správy městského bytového fondu exekutoři zastavili 71 exekucí vedených proti 93 dlužníkům. Celkem byla uhrazena jistina ve výši 3,5 milionu korun, během tříměsíční zákonné lhůty bylo na jistinu uhrazeno 1,4 milionu korun. Osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny, se týká pohledávek v celkové výši 39,9 milionu korun,“ uvedl náměstek David Šlouf.

Kde se dá koupit bitcoin? Speciální bankomaty jsou i v Plzni, existují však také jiné možnosti

Ostatní městské oblasti

Mimo bytovou oblast město řeší dále pohledávky z přenesené působnosti (například pokuty udělené městskou policií za překročení rychlosti, jízdy na červenou apod.) a pohledávky v samostatné působnosti (např. nájemné a pohledávky, které město spravuje pro své příspěvkové organizace). „Odbor financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně rozeslal v oblasti přenesené působnosti celkově 612 sdělení o možnosti využit akci Milostivé léto. V rámci přenesené působnosti bylo během Milostivého léta uhrazeno 15 případů za celkovou částku 98 435 korun,“ doplnil David Šlouf.

V oblasti samostatné působnosti se jedná o městské pohledávky (Správa veřejného statku města Plzně – nájemné, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně/ Městská policie Plzeň – úhrady za využití útulku pro zvířata v nouzi apod.). V této oblasti bylo rozesláno 68 sdělení o možnosti využití akce, uhrazeny byly tři případy ve výši 16 559 korun.

Příspěvkové organizace, pro které město vymáhá pohledávky (Dětské centrum Plzeň, Knihovna města Plzně, Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Městský ústav sociálních služeb města Plzně a Správa veřejného statku města Plzně – odtahy), byly informovány ze strany o města o případech spadajících do možnosti uplatnění akce Milostivé léto. U těchto příspěvkových organizací se jednalo celkem o 538 případů. Na základě informací od jednotlivých organizací bylo uhrazeno 16 případů ve výši 66 751 korun.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: