Foto: MMP

Nová výstava v Plzni přibližuje Josefa kardinála Berana

Výstava věnovaná Josefu kardinálu Beranovi je nově k vidění v Plzni. Vznikla u příležitosti 130. výročí jeho narození a převozu ostatků z chrámu sv. Petra ve Vatikánu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, který se uskutečnil letos v dubnu. Expozici nazvanou Josef kardinál Beran: Milostí boží jsem, co jsem. tvoří fotografie, textové informace, ale i několik desítek Beranových osobních věcí. Společně ji připravilo město Plzeň, Biskupství plzeňské a členové rodiny kardinála Berana. Výstava bude v mázhauzu radnice na náměstí Republiky 1 přístupná zdarma až do 13. prosince.

„Na jaře roku 2018 došlo k významné události, při níž byla po dlouhých 49 letech naplněna poslední vůle kardinála Berana. Podle ní si přál, aby jeho tělesná schránka spočinula v milované vlasti. Symbolicky se tak stalo v tomto roce, tedy sto let po založení samostatného Československa. Město Plzeň se chtělo připojit k této významné události a rozhodlo se uctít jednoho z nejvýznamnějších plzeňských rodáků jedinečnou výstavou,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Autorem výstavy je David Brabec, syn paní Danuše Brabcové, praneteře kardinála Berana. Rodina tak vnáší do expozice řadu osobních vzpomínek i artefaktů, které patří do rodinné pozůstalosti. Další artefakty zapůjčilo Arcibiskupství pražské ze svých archivních sbírek. „Smyslem výstavy je představit návštěvníkům a veřejnosti slavného plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana nejen jako silnou osobnost, která odolala tlaku obou totalit, jež poznamenaly Evropu ve 20. století, ale ukázat také Josefa Berana — člověka. Muže, který se navzdory drsným zkušenostem smál, chápal slabosti druhých a odpouštěl,“ uvedl David Brabec.

plzeňská radnice v zimě
Výstava probíhá v mázhauzu plzeňské radnice. Foto: Archiv Plzenoviny.cz

I proto je výstava členěna do tří bloků. První představuje Josefa kardinála Berana tak, jak jej zná širší veřejnost. Jako kněze, vězně dvou totalit (z nichž ta druhá jej odsoudila bez rozsudku) a jako vyhnance, který nepřestal svou vlast milovat a šířil o ní povědomí po celém světě. Druhá jej pak představuje jako plzeňského rodáka, ukazuje jeho korespondence, neznámé a dosud nezveřejněné fotografie, které jej spojují s Plzní. Třetí blok je věnován jeho touze vrátit se do vlasti a naplnění tohoto přání na jaře letošního roku.

Velmi mě těší, že síla osobnosti pana kardinála Berana dalece překračuje církevní hranice a můžeme tak společnými silami jeho odkaz znovu podtrhnout touto expozicí v Plzni. Věřím, že nás bude výstava, stejně jako život pana kardinála, inspirovat a přesvědčovat o tom, že konání dobra má obrovský smysl, i přes všechny překážky, které nám život přináší,“ uvedl Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Kromě panelů, které ve fotografiích a textech přibližují život a smrt Josefa kardinála Berana, mají návštěvníci plzeňské výstavy příležitost prohlédnout si více než šedesát Beranových osobních věcí, které laskavě zapůjčilo Arcibiskupství pražské. I tyto exponáty představí Josefa Berana jako muže víry i světských radostí a starostí. Muže, jehož více než padesát let staré myšlenky možná začínáme chápat až nyní,“ doplnila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: