Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeň získala zpětnou vazbu od rodičů na distanční výuku

Plzeň se v červnu letošního roku rozhodla zmapovat situaci a zjistit, jak jsou rodiče školáků spokojeni se systémem dálkové výuky během pandemie koronaviru na 26 městem zřizovaných základních školách. Zpětnou vazbou 722 rodičů pomocí online dotazníku město zjistilo, že u 18 základních škol se projevil pozitivní výsledek, kdy více než 40 procent rodičů bylo zcela či spíše spokojeno, u osmi základních škol převažovali spíše nespokojení rodiče s nastavením dálkové výuky na škole. Základní školy byly uzavřeny od 11. března 2020, dobrovolný návrat do tříd si od 11. května 2020 zvolilo 70 procent deváťáků, od 25. května 2020 se pak do lavic v Plzni vrátilo 43 procent žáků prvního stupně.

„Ze dne na den uzavřela vláda 10. března 2020 s platností od následujícícho dne všechny školy v České republice. V Plzni se toto opatření týkalo 14 650 žáků, kteří navštěvují městem zřizované základní školy. Ředitelé škol museli tedy ze dne na den v této nelehké situaci přejít kompletně na distanční výuku všech tříd. Ředitelé museli nejprve nastavit prostředky a pravidla vzájemné komunikace v první řadě mezi vedením školy a učiteli, poté mezi učiteli a žáky. Učitelské sbory musely najednou zajistit kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem vzdělávání na dálku a udržet co největší procento žáků v pravidelném vzdělávání i bez možnosti docházky do školy. Na počátku koronavirové krize našim školám zcela chyběly informace ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale naši ředitelé tuto nelehkou situaci zvládli velice dobře. Výstupy z dotazníku nám velmi pomohly se připravit na případné budoucí jednotné nastavení dálkové formy vzdělávání,“ řekl primátor města Martin Baxa.

Plzeňská přehrada České údolí vydává svá tajemství. Potvrdil se i výskyt raka říčního

Dotazník, který byl dostupný v online podobě přes webové stránky města Plzně, se skládal z pěti jednoduše formulovaných otázek. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně se rodičů ptal, jakou školu jejich dítě navštěvuje, jak jsou spokojeni s nastavením dálkového vzdělávání na dané škole, jak hodnotí podporu žáka ze strany učitele na dálku. Mohli také uvést, co se jim nelíbilo na dálkové výuce, stejně tak měli prostor pro to, aby zhodnotili, co se nejvíce ve vzdáleném vzdělávání daří a co by tedy škola měla v této formě dále rozvíjet.

„Náš dotazník byl ojedinělý, protože jsme žádali rodiče o zpětnou vazbu toho, jak byli spokojeni s dálkovou výukou svého dítěte. Přišlo nám celkem 722 odpovědí, ze kterých nám vzešly velmi kvalitní závěry. Rodiče jako hlavní pozitiva uváděli, že se jejich dítě naučilo pracovat samostatně, zodpovědně, oceňovali kreativitu učitelů, ale také rozvoj digitálních dovedností svých potomků. Jako hlavní negativum uváděli nesystematičnost distanční výuky, jednotliví učitelé využívali rozdílné komunikační nástroje a také to, že probíhalo pouze zadávání úkolů, bez online výuky. S naší městskou organizací Správou informačních technologií města Plzně pracujeme na jednotné formě dálkové výuky,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

„Správa informačních technologií města Plzně podporuje u městem zřizovaných základních  škol dvě komunikační platformy pro případnou dálkovou výuku, a to Microsoft Teams (jako součást platformy Microsoft Office 365) a Školu OnLine. V současnosti připravujeme pro učitele video návody, jak využívat tyto komunikační nástroje pro efektivní výuku,“ řekl Bohuslav Horais, ředitel Úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně.

Sportovci rozhodli, pingpongové stoly mají svá místa. Do užívání je uvede mistr Evropy

„Pozitivní byl výsledek dotazníku u otázky týkající se spokojenosti podpory učitele vůči jejich dítěti, kdy 61 procent rodičů bylo zcela nebo spíše spokojeno, a to díky tomu, že některé školy se snažily co nejvíce sjednotit jednotlivé komunikační platformy a také, že na některých školách byl hlavním koordinátorem vzdělávání své třídy třídní učitel, jenž komunikoval i s dalšími učiteli. Nespokojenost s podporou spočívala především v chybějícím vysvětlování látky a málo četné komunikaci. Rodiče byli také nespokojeni především s množstvím a náročností studia,“ doplnila vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantová.

Závěrem dotazníku se město zajímalo, co navrhují rodiče ze zkušenosti s dálkovou výukou udržovat a rozvíjet. Rodiče by chtěli, aby byly ve výuce využívány zajímavější a inovativní způsoby výuky, posilovala se samostatnost a zodpovědnost dětí, oceňovali, že díky neplánovanému uzavření škol se skokově zvýšila schopnost učitelů i žáků používat digitální technologie k podpoře učení.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: