Vizualizace exteriéru příbytku. Zdroj: SISU

Vybraní plzeňští bezdomovci si budou moci vybudovat vlastní přístřešky

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 408 200 Kč na projekt nazvaný „Safety First – pilotní projekt“. Pokud záměr schválí zastupitelé, začnou se lidé bez domova v Plzni podílet na stavbě přístřešků, v nichž poté najdou zázemí. Inspirací plzeňskému záměru je projekt Houmless blues, který už deset let funguje v městské části Praha 9.

„V Plzni žije zhruba 400 osob bez přístřeší, kdy ne všichni dokáží využít kapacity azylového domu, denního centra nebo noclehárny, které provozuje Městská charita Plzeň ve službě Domov sv. Františka. V návaznosti na studii jde o další alternativu, která by mohla pomoci zajistit lidem bez domova střechu nad hlavou. Nejedná se o systémové řešení problematiky bezdomovectví na území města, nýbrž o jeden z nástrojů, který by mohl k řešení přispět,“ uvedla radní města Plzně pro oblast bytovou, včetně dostupného a sociálního bydlení Světlana Budková.

Projekt by realizoval spolek SISU. Hlavní myšlenkou je stavět přístřešky pro lidi bez domova, kteří se přitom budou na výstavbě podílet. Jedna stavba by měla sloužit dvěma osobám. „Zapojení samotných lidí bez domova do stavby přístřešku je bude motivovat k zodpovědnosti za své obydlí a jeho okolí. To, co si postaví, také budou moci obývat, pokud budou plnit dohodnutá pravidla s ohledem na zodpovědné a bezkonfliktní užívání svěřeného příbytku. Dále se tyto osoby naučí či si obnoví pracovní návyky, přičemž součástí projektu je také aktivní zapojení sociálních pracovníků a metod sociální práce s cílem podpořit ubytované osoby při řešení svých dalších obtíží, mezi něž patří zdravotní, sociální, finanční a podobně,“ vysvětlila Světlana Budková.

Na Klatovské vzniknou bezpečnější zastávky. Začne se na Masarykově náměstí

Osoby podpořené v tomto projektu budou vytipovány a vybrány na základě doporučení terénních sociálních pracovníků pracujících s cílovou skupinou osob bez přístřeší, které se nacházejí v Plzni. Spolek SISU má zájem o to, aby pracovníci Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně poskytovali ubytovaným osobám podporu formou sociální práce. Tímto způsobem bude vytvořena forma „dohledu“ nad tím, jakým způsobem ubytovaní využívají poskytnutý příbytek a jakým způsobem a jak efektivně spolek SISU s ubytovanými spolupracuje v oblasti bydlení v daném příbytku.

Spolek SISU v současné době jedná s úřadem centrálního městského obvodu o možnosti výpůjčky pozemku v lokalitě Skvrňany na místě současného odstavného parkoviště u Regensburské ulice v okrajové části města. Pozemek byl Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně shledán jako vhodný pro realizaci projektu a již také jeho vhodnost byla konzultována se Správou veřejného statku města Plzně. Současně spolek SISU komunikuje ohledně umístění a realizace příbytků s příslušným stavebním odborem.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: