Foto: ZPČG

Zapomenutý Příběh Semlerovy rezidence odkrývá nová publikace západočeské galerie v Plzni

V průběhu náročné rekonstrukce a restaurování Semlerovy rezidence vyšlo najevo mnoho nových souvislostí a zjištění nejen o samotné stavbě rodinného sídla, ale i o podnikatelských aktivitách rodiny a jejích osudů po emigraci do Austrálie. Petr Domanický, kurátor sbírky architektury ZČG, utřídil dosavadní poznatky i nejnovější zjištění ze své badatelské činnosti v publikaci SEMLEROVA REZIDENCE V PLZNI. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky, kterou vydává Západočeská galerie v Plzni. Kniha je připsána nejmladšímu ze tří synů Semlerových, Vilémovi, u příležitosti jeho nedávných 100 narozenin a v prodeji je na všech pokladnách a na e-shopu Západočeské galerie v Plzni.

Slavnostní představení publikace proběhlo v úterý 14. listopadu 2023 ve společenském sále Semlerovy rezidence. Knihu uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták společně se zástupci Západočeské galerie v Plzni, patronem publikace se stal profesor Christopher Long z University of Texas, celosvětově proslulý svými publikacemi o životě a díle Adolfa Loose. Slavnostního uvedení se zúčastnil také profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, přední český oborník na novodobou architekturu, který knihu lektoroval.

„Právě vydávaná kniha shrnuje dosavadní poznatky o vzniku a pestrých osudech tzv. Semlerovy rezidence na Klatovské třídě č. 110 v Plzni, včetně nejnovějších  zjištění z deset let trvající opravy, a také zjištění z cenné komunikace s Vilémem (Willem) Semlerem, dosud žijícím synem původních investorů. Kniha se zabývá aktivitami rodiny Semlerových v předválečném průmyslu Plzeňska a vývojem záměru vytvoření jejich rodinného sídla, které se vyznačuje unikátním prostorovým řešením a vznikalo  ve spolupráci s architekty Adolfem Loosem a Heinrichem Kulkou. Kniha rovněž popisuje osudy rodiny i jejích nemovitostí po emigraci v roce 1939 a velká pozornost je pak věnována také obnově a restaurování rezidence po roce 2012, kdy objekt převzala Západočeská galerie v Plzni. V publikaci, která má pozoruhodnou grafickou úpravu, je uplatněno mnoho reprodukcí dokumentů a historických snímků, jsou tu ale také současné snímky a kresby, stejně jako fotografie architektonických modelů a různých detailů“, uvádí autor knihy Petr Domanický.

Kniha Semlerova rezidence
Foto: ZPČG

Publikace je členěna do pěti tematických kapitol: 1. Hirschovi, Semlerovi a Plzeň; 2. Adolf Loos a jeho revoluční návraty ke staré účelnosti; 3. Semlerovi: poslední Loosovi plzeňští zákazníci i klienti jeho pokračovatelů; 4. Emigrace rodiny Semlerovy a rezidence bez původních majitelů; 5. Semlerova rezidence a její okolí. Grafické uspořádání knihy zpracoval Martin Kutálek, který se inspiroval anglickými publikacemi o architektuře a památkách. Kresby vytvořila Patricie Císlerová, redaktorem byl Tomáš Hausner, oba ze ZČG.

„Pečlivým rozborem pramenů a pečlivou analýzou architektonických motivů Semlerovy rezidence se Petrovi Domanickému podařilo dokázat, že o koncepci rezidence ještě stačil rozhodnout sám Loos, takže Heinrich Kulka ji jen provedl a dotvořil, ač ani Kulkův podíl nelze umenšovat. K velmi objevným pasážím Domanického práce též patří hledání starších precedentů pro Loosův Raumplan a charakteristika jeho scéničnosti či divadelnosti, podle mého soudu značně výstižná,“ napsal ve svém posudku profesor Rostislav Švácha.

Kniha Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný svět Adolfa Loose a Heinricha Kulky uvede čtenáře i návštěvníka do širokého kontextu dějinných událostí a společenského dění v Plzni ve třicátých letech 20. století; kromě toho však také zachycuje širší tvorbu architekta Adolfa Loose a jeho spolupracovníků v Plzni, osudy rodiny Semlerových a přibližuje památkovou péči o objekt a jeho restaurování v současnosti.

Rekonstrukce Semlerovy rezidence byla pro Západočeskou galerii v Plzni výzvou a velkou zodpovědností. Jsem rád, že jsme v náročné zkoušce obstáli, o čemž svědčí i nedávné udělení Ceny poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2022, ale i velký zájem veřejnosti o prohlídky. Poděkování patří Plzeňskému kraji, mnoha odborníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli, ale především Petrovi Domanickému za jeho pečlivou a usilovnou práci, kterou při rekonstrukci odvedl,“ dodává Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: