Foto. Miroslav Klas, MMP

Tramvajovou trať v Plaské ulici v Plzni čeká modernizace, jedničku čeká dlouhá výluka

Nové lepší koleje i jejich uložení pro tišší jízdu a také zelený tramvajový pás přinese rekonstrukce posledního úseku tramvajové trati linky č. 1 do Bolevce. Z důvodu opravy v úseku Bolevecká náves – Bolevec budou cestující od 20. srpna až do cca 18. listopadu 2021 přepravováni od zastávky Mozartova do Bolevce náhradní autobusovou dopravou. Přestupovat z tramvaje na autobus budou v zastávce U Gery. Řidiči projedou v opravovaném úseku Plaské jen v jednom jízdním pruhu.

Tramvajová trať od manipulační konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990 a po více než 30 letech provozu je již ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. V tomto úseku jezdí tramvaje po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka části dvoukolejné tramvajové trati, která se bude opravovat, je asi 850 metrů a nezahrnuje krátký úsek v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který prošel obnovou před nedávnem, a vlastní obratiště na konečné v Bolevci.

Proč v Plzni nejezdí trojka?

Tramvajová trať se při rekonstrukci dočká výrazných změn. „Na této stavbě bude v Plzni použito několik zajímavých novinek. Kolejový rošt bude v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadí kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku. Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace kolejnic. Na jaře 2022 pak bude jako novinka v kolejišti položena vodozádržná podkladová vrstva pro zeleň, na kterou budou poté v Plzni poprvé vysázeny suchomilné rozchodníky, které zlepší nejen vzhled celé komunikace, ale také sníží hluk i prašnost od tramvajové dopravy. Po tramvajové trati na Slovanské aleji se tak v Plzni po letech dočkáme další ‚zelené‘ tratě,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Cestující budou po dobu stavby přepravováni autobusy náhradní dopravy, které pojedou z konečné v Bolevci se zastávkami Okounová, Bolevecká náves, Majakovského až do autobusové zastávky U Gery. V přímém úseku tratě bude snesen stávající kolejový rošt a odtěženy konstrukční vrstvy podloží. Poté bude zhotoveno nové odvodnění, štěrkové lože, kolejový rošt a vodozádržný zákryt pro chystané ozelenění trati. Ozelenění tratě se předpokládá v první polovině roku 2022. Předtím bude ještě nutná několikadenní výluka na zajištění finálního podbití tratě.  Součástí stavby je i rekonstrukce trati v Tachovské ulici mezi Plaskou a vjezdem do konečné Bolevec. Zde bude provedena konstrukce trati na pevné jízdní dráze s klasickými tramvajovými kolejnicemi. Kvůli dodržení technologických postupů betonáže tak dojde na několik týdnů k uzavírce Tachovské ulice od Plaské k vjezdu do točky pro individuální automobilovou dopravu.

Jak se jmenovaly ulice v Plzni před rokem 1989

Dopravní omezení pro automobilovou dopravu

Po dobu stavby bude v Plaské ulici průjezdný alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr. Na několik týdnu bude neprůjezdný začátek Tachovské ulice u Lidické.

Dopravní omezení pro MHD

Po celou dobu realizace tedy od 20. srpna až do cca 18. listopadu 2021 bude probíhat nepřetržitá výluka tramvajového provozu. Tramvajový provoz bude zachován v úseku Slovany – Mozartova, kde se budou tramvaje otáčet. V úseku ze zastávky U Gery do konečné Bolevec budou cestující přepravovat autobusy náhradní dopravy. Tramvajová a autobusová zastávka U Gery bude využívána pro přestup z autobusů náhradní přepravy do tramvají. Autobusy náhradní přepravy budou zastavovat také na zastávce v Lidické ul. u Fakultní nemocnice, kde se budou otáčet, dále pak na zastávce U Gery, Majakovského, Bolevecká náves, Okounová a Bolevec. Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 1A a tramvajemi linky č. 1 označí jízdenku na opačném konci.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 



Tipy z kalendáře akcí: