Morávek, Mašín, Balabán. zdroj: Volné dílo

Tři králové dělali nacistům vrásky, pokusili se zneškodnit i samotného Himmlera

Československý odboj se začal formovat prakticky okamžitě po začátku německé okupace. Od jara 1939 až do konce druhé světové války v roce 1945 sdružoval muže a ženy odhodlané nesklonit se před výhrůžkami utlačovatelů. Dobrovolně den co den podstupovali riziko smrti své i nejbližších pro vyšší cíle a obranu národa. Tři králové byli jednou z významných odbojových skupin.

Vzdorovitost v krvi

To, že se lidé ve vzniklém Protektorátu podřizují s nevolí a myšlenkami na vzdor, poznali nacisté mnohokrát. Ve fabrikách na zbraně byly záměrně vyráběny vadné díly, umělci mnohdy tvořili vlastenecká díla s protinacistickým podtextem, docházelo k nepokojům a protestům. Významnou měrou nacistům narušoval plány i odboj, který bojoval pro Česko a proti Německu.

Odboj působil nejen na našem území jako tzv. domácí, pomoc přicházela i ze zahraničí skrze exilovou reprezentaci. Jednotlivé složky mezi sebou komunikovaly a spolupracovaly. Jednou z nich byla i zpravodajsko-sabotážní skupina „Tři králové“ (plný text zní „Svatí tři králové“, něm. „Heillige drei Könige“). Tento poetický název si však jeho členové pplk. Josef Balabán, pplk. Josef Mašín a št. kpt. Václav Morávek nezvolili. Byli součástí tzv. Obrany národa (ON). Třemi králi je začalo nazývat německé gestapo, vždyť nacisti byli svojí fantazií pro vymýšlení krycích názvů proslulí.

Rodina, která v Plzni ukrývala parašutisty Kubiše a Gabčíka, skončila v Mathausenu

Když byl na jaře 1940 Němci odkryt většinový odboj, vč. Obrany národa, sdružil se zbytek odbojářů do „Ústředního vedení odboje domácího“ (ÚVOD). Jednou z jeho skupin se stali i Tři králové, kteří díky práci v absolutním utajení a působení jednotlivě bez jakékoli závislosti a vazeb na jiných, nebyli dopadeni. Nacistům tak zůstával jen vztek a touha najít a dopadnout i tyto troufalce, kteří maří jejich diktát.

Jak to Němcům co nejvíce zavařit?

Touto otázkou se odboj zabýval velmi intenzivně. Docházelo tak k řadě diverzí či sabotáží. Tři králové působili v několika rovinách. Napříč Protektorátem měli své kontakty, od kterých získávali cenné informace ohledně nacistické činnosti. Díky zprávám od železničářů tak třeba evidovali transporty odjíždějící na Východ, od jiných se zase dozvídali, jak se daří zbrojnímu průmyslu, jak je zacházeno s prostými lidmi i zatčenými protestanty. Tyto zprávy dále předávali exilovému hnutí v Londýně, kde se stávaly základem pro další strategii postupu i důkazem pro budoucnost po porážce nepřítele.

Skrze své kontakty získávali i zbraně, které sloužily pro účely obrany i cílených útoků. Tři králové stáli například za pumovými útoky v Berlíně, kde vyhodili do povětří policejní ředitelství a poničili budovu ministerstva letectví. Jejich nejambicióznějším projektem byl beze sporu útok na Heinricha Himmlera v Berlíně z února 1940. Tato mise skončila nezdarem, nikoliv však z důvodu selhání ze strany atentátníků. Připravená nálož vybuchla tak, jak bylo plánováno. Ale vlak, kterým Himmler cestoval a který měl být tou dobou na místě, měl zpoždění.

Druhé nejvýše postavené zrůdě Třetí říše se říkalo Reichs – Heini. Jeho skutečné jméno bylo Heinrich Himmler

Tříkrálová tragédie

Bohužel i oni za své hrdinství zaplatili životem, i je gestapo nakonec vypátralo. Na konci dubna 1941 byl jako první dopaden Balabán. Hrdě snášel výslech, své komplice nevyzradil, a tak byl popraven.

Rovněž Mašín byl na jaře 1941 zatčen, mučen a nucen k vyzrazení podrobností o odbojové činnosti. Nic neřekl, své tajemství si vzal do hrobu, byl zastřelen.

Morávek ještě nějakou dobu sám pokračoval v ilegální činnosti. O rok později, zjara 1942 za nejasných okolností zemřel i on. Měl se sám zastřelit, aby unikl dopadení gestapem. Existuje však i možnost, že jej nacisté během útoku zastřelili omylem a tuto skutečnost následně utajili. Rozkaz totiž zněl přivést Morávka živého tak, aby mohl být i on podroben výslechu.

Pro úplnost třeba zmínit také jméno četaře Františka Peltána, někdy označovaného jako „čtvrtý ze Tří králů“. V organizaci působil jako radiotelegrafista. Ani on se konce války nedočkal. V červenci 1942 zemřel na následky střelného zranění.

Galerie:


Čtěte i další díly našeho speciálu Hrůzy druhé světové války.

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání (nuv.cz)

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: