Foto: MMP

V revitalizované lokalitě Zátiší stojí již osm nových bytových domů

Město Plzeň začalo v únoru 2020 stavět po cca 15 letech městské byty. Celkem 18 domů se 183 byty o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech do září roku 2022. Od února došlo k demolici všech původních bytových domů první etapy a nyní je postaveno osm bytových domů v různé fázi a výměníková stanice tepla. Celkové náklady revitalizace území Línská – Kreuzmannova, které Plzeň pokryje téměř z poloviny příjmy z prodeje svých bytů na Sylvánu, tvoří 346,7 milionu korun bez DPH. Byty budou určeny pro lidi, kteří získávají obtížně nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu.

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhruba před 15 lety se jedná o náš největší projekt v bytové oblasti. Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova vznikne 183 bytů, které nabídneme seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, ale také jako startovací dostupné bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

V Plzni se rozšíří zóny placeného stání a přibudou záchytná parkoviště   

„V současnosti jsme dokončili veškeré hrubé stavby bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkové stanice tepla včetně střešní krytiny a osazeny máme i okna. V bytových domech 5, 6 a 7 jsou již dokončovány i finální fasádní omítky, hotové jsou vnitřní instalace, čisté podlahy, obklady a probíhá jejich celková kompletace. V bytových domech 1 až 4 pracujeme na vnitřních rozvodech veškerých instalací, zateplujeme fasády, v interiérech zhotovitel provádí omítky a podlahové vrstvy. Ve výměníkové stanici tepla jsou dokončeny stavebně vnitřní prostory a probíhají technologické práce na vystrojení stanice,“ přiblížil současný stav výstavby bytů technický náměstek primátora Pavel Šindelář a dodal: „Veškeré práce probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu stavby v souladu se smluvním termínem.“

Dále zhotovitel dokončuje rozvody venkovní kanalizace a vodovodu v rámci první etapy stavby. Musely být provedeny přeložky rozvodů UPC, přeložky rozvodů Plzeňských městských dopravních podniků a okolo bytových domů zhotovitel postupně provádí hrubé terénní úpravy.

„Staveniště jsme předali zhotoviteli 17. února 2020. Následně začaly demoliční práce a provést jsme museli také pyrotechnický průzkum. Termín dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního souhlasu je v první etapě stanoven na 31. květen 2021. U druhé etapy je to potom konec září 2022. V letošním roce máme v rozpočtu na stavbu Zátiší alokovány finanční prostředky ve výši 136 milionů korun včetně DPH,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic, jenž má výstavbu bytů v Zátiší na starosti.

Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. „Nabídneme jej seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem do 35 let věku,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Záměr revitalizovat celé území vznikl v roce 2018 z první studie lokality. „K rozhodnutí zahájit revitalizaci Zátiší pomohly i výsledky analýzy prostorové segregace na území města Plzně, kterou si město nechalo zpracovat v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni,“ dodal radní David Šlouf.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a bytů pro seniory bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční. Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca 34 m2, u bytů bezbariérových v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk ca 47 m2, 2+kk 67 m2.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: