Hrabě Saint-Germain. Zdroj: Volné dílo

Záhadný hrabě Saint-Germain udivoval své okolí úctyhodnými znalostmi a údajnou nesmrtelností

Claude-Louis-Robert de Saint-Germain, neboli hrabě Saint-Germain, je mystickou postavou dějin. Objevil se zčista jasna, dokázal se elegantně pohybovat v aristokratických kruzích, kde své okolí fascinoval svými znalostmi a především příběhy, které údajně zažil. Byl to podivný člověk.

Neobyčejně nadaný potomek transylvánského knížete?

Hrabě Saint-Germain se měl narodit na přelomu 17. a 18. století neznámo kde. Jeho původ i národnost jsou nejasné, stejně jako zdroj jeho obrovského bohatství. Kam přišel, tam se stal oblíbeným a bylo jedno, o jak vysoké kruhy se jedná. Aristokraty udivoval svými perfektními znalostmi historie, jazyků i věd. Obyčejní lidé jej obdivovali díky vytříbenému chování a jeho elegantní obleky byly pověstné. Odhadnout věk tohoto zvláštního muže však bylo skutečně těžké. Dlouhé roky se údajně jeho podoba vůbec neměnila, i když okolí stárlo.

Hrabě nejprve tvrdil, že je synem Františka II. Rákócziho, knížete Transylvánie. To by vysvětlovalo jeho majetek i vytříbené chování, jenže Rákóczi měl podle všeho jen jednoho syna, který zemřel ve čtyřech letech.

Bakchův kult v Římě nadělal pěknou paseku. Bořil konvence a tíhl ke smilstvu

Prý byl u prvního Ježíšova zázraku

Záhadný Saint-Germain se dokonce vypracoval tak vysoko, že se stal poradcem francouzského krále Ludvíka XV. v oblasti diplomatických vztahů, a to především s Anglií. Klanil se Madame de Pompadour a dalším významným šlechticům, které vždy udivoval. Tehdy začal hrabě tvrdit, že ovládá alchymii a dokáže vyrábět zlato. Tato těžko ověřitelná tvrzení údajně potvrzoval svými vědomostmi i bohatstvím. Dokázal vypravovat příběhy dávných časů, detailně popisoval starodávné způsoby oblékání a chování a dokonce tvrdil, že se zúčastnil svatební hostiny v Káně, během které Ježíš proměnil vodu ve víno a učinil tak svůj první zázrak. Hrabě vše přeříkával do nejmenších detailů, jako by u událostí skutečně byl.

Mluvil mnoha evropskými jazyky, ale také čínsky, arabsky a dalšími exotickými jazyky. Vše se prý naučil během svého dlouhého života. To vedlo jeho okolí k domněnkám, že by mohlo jít o špiona, či podvodníka, avšak nikdo mu nic nekalého nedokázal, ať už se pohyboval v Anglii, Francii, Nizozemí nebo v Rusku.

Kromě všeobecného nadání a hlubokých znalostí se hrabě Saint-Germain zajímal o hudbu, složil velké množství sonát a árijí a zároveň je mu připisováno mnoho učených spisů. Je až neuvěřitelné, kolik toho tento člověk za život stihl. A nejen to, dokonce mu byla přisuzována schopnost předpovídat budoucnost a číst lidské myšlenky.

Omyly prolínající se společností. Francis Bacon shrnul lidské předsudky do čtyř bodů

Podivná smrt

Údajně zemřel v roce 1784 během svého působení na dvoře německého lantkraběte Karla Hessensko-Kasselského. Ten se stejně jako Saint-Germain zajímal o mystiku a alchymii a oba muži měli velké plány, protože chtěli vyrábět diamanty a drahokami. Jak hrabě zemřel, nevíme, existují pouze záznamy v účetních knihách místního kostela. Karel Hessenský pak veškeré údaje o spolupráci s hrabětem zlikvidoval a město poslalo pozůstalost po tomto záhadném muži do dražby, protože se neozval žádný dědic.

Hrabě Saint-Germain je záhadnou postavou. Mnohé fascinovala jeho podoba za života. I lidé, co jej potkávali během dlouhých desetiletí, tvrdili, že zatímco oni chřadli, hrabě vypadal stále stejně – ani mladý, ani starý. Jeho smrt prakticky nikdo neviděl a ještě dlouhé roky poté se z různých koutů Evropy ozývalo, že byl spatřen. Údajně sledoval popravu Ludvíka XVI. a v roce 1935 prý často debatoval s jistým Guyem Ballardem, kterého společná setkání natolik ovlivnila, až založil nové náboženské hnutí nazývané Já jsem.

Prý je potkáván dodnes a má jít o člověka, který už dlouhá tisíciletí stojí na pozadí všech zásadních světových událostí.

Galerie:

 


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: