Foto: Plzenoviny.cz

Zásadní dopravní omezení v Plzni končí k 31. srpnu. Některé opravy se ale protáhnou

Plzeň využila letních prázdnin, kdy je slabší provoz, k opravě špatného stavu tramvajových kolejí, ale také k opravám silnic a k novým dopravním stavbám, jako například nová okružní křižovatka na Vinicích, která napojuje ulici Na Chmelnicích na poslední část západního městského okruhu. Nová okružní křižovatka se staví také v Doudlevcích u Tyršova mostu. V srpnu začala také dlouho očekávaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd s Červeným Hrádkem.

„Již na začátku července skončila uzavírka Zborovské ulice, kde Vodárna Plzeň prováděla rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu. V polovině srpna jsme otevřeli novou okružní křižovatku Na Chmelnicích. Podle plánu postupuje budování nové okružní křižovatky u Tyršova mostu, která by se měla otevřít na konci září,“ připomněl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

„Snažili jsme se naplánovat většinu dopravních omezení, jak na tramvajových tratí, tak na silnicích, na letní měsíce, kdy je slabší dopravní provoz. V termínu jsme opravili tramvajovou trať na Klatovské, bohužel tramvaje na trať v Koterovské vyjedou až 6. září. Plánovaný harmonogram stavby narušila tropická vedra,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Koterovská
Snímek z počátečních prací na Koterovské. Foto: Plzenoviny.cz

Letos Plzeň provedla dvě zásadní akce na tramvajovém tělese – opravy kolejových tratí na Klatovské a Koterovské. Opravy kolejí měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, proto město muselo akci odložit. Díky odložení opravuje plynárna současně plynové potrubí. „Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek. Co se týká Koterovské, tramvajová trať byla postavena v roce 1962, poslední opravou prošla v roce 1997. V loňském roce se stav kolejí na trati linky číslo 2 na Světovar prudce zhoršil,“ doplnil Michal Vozobule.

Město ale také investuje do nových dopravních staveb. Zásadní stavbou je okružní křižovatka u Tyršova mostu, nová okružní křižovatka vznikla také Na Chmelnicích, kde se napojí západní okruh. V případě Červenohrádecké ulice, rekonstrukcí město a kraj zásadně přispějí k větší bezpečnosti chodců a cyklistů vybudováním smíšené cyklostezky i samotných řidičů. Vznikne tam totiž nová cyklostezka se smíšeným provozem.

U OC Olympia Plzeň skončily k 28. srpnu opravy okružních křižovatek. První etapa probíhala v úseku mezi velkou a malou okružní křižovatkou u OC Olympie. Druhá etapa byla v úseku od malé okružní křižovatky (včetně – směr na Písek) k další okružní křižovatce ve směru na Starý Plzenec.

Během července nechala také Správa veřejného statku města Plzně opravit povrch vozovky s přilehlými parkovacími stáními v Komenského ulici. Stavba proběhla po částech za úplné uzavírky pro dopravu. Vozovka v Komenského ulici byla již v havarijním stavu. Nový povrch má i ulice K Valše v Liticích. V Liticích na Klatovské ulici zároveň probíhá za úplné uzavírky i oprava mostu přes Litický potok, která by měla skončit začátkem prosince.

Komenského ulice
Komenského ulice. Foto: MMP

V souvislosti s výstavbou západního okruhu byla v létě opravena komunikace, podloží a napojení městského okruhu na silnici II/605 Chebská. V Regensburské ulici byl vybudován nový jízdní pruh pro napojení k okružní křižovatce I/26.

Prodloužení termínů

Tramvajová trať na Koterovské – prodlouženo z 31. srpna na 6. září 2022

Téměř kilometr dlouhý úsek tramvajové trati v Koterovské ulici se opravuje od začátku června. Výluka na tramvajové lince číslo 2 v úseku od nám. Generála Píky po Světovar má skončit 5. září. Řidiči musí použít pro úsek Koterovské od okružní křižovatky ke křížení se Slovanskou alejí objízdnou trasu po Francouzské, Slovanské a K Dráze s tím, že nákladní vozidla nad 12 tun pojedou místo ulicí K Dráze ulicemi U Seřadiště a Jasmínová. Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova, Sladová a ulice U Světovaru jsou u Koterovské v době stavby zaslepeny. Vjezd do podzemního parkoviště nákupního centra Galerie Slovany z Koterovské zůstal zachován. Stavební práce mají dle smlouvy probíhat do 20. září s tím, že úplná výluka na tomto tramvajovém úseku má skončit 5. září.

Karlovarská, zkapacitnění kanalizační šachty – prodluženo z 31. srpna na 9. září

O další dny se protáhnou stavební práce Vodárně Plzeň na rozšíření spojné kanalizační šachty na Karlovarské ulici související s dokončením retenční nádrže Vinice. Doprava je ve směru na Košutku omezena pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, kde je u jižní strany lékařské fakulty vybudována náhradní objízdná komunikace. Důvodem prodloužení je to, že výrobce včas nedodal část stavebního materiálu, konkrétně prefabrikované dílce nutné pro dokončení stavby. Po 9. září budou ještě práce na staveništi pokračovat, provede se přeložka trakčního vedení a začnou konečné terénní a sadové úpravy. Dopravu však už neomezí.

Karlovarská mapa
Dotčené místo na Karlovarské. Zdroj: Vodárna Plzeň

Probíhající zásadní dopravní stavby a omezení v Plzni

Červenohrádecká – rekonstrukce

V srpnu začala dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Investory rozsáhlé stavební akce jsou město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začaly vytyčením sítí a přípravnými pracemi. V současné době je v realizaci úsek od ulice Staroveská (včetně této křižovatky) až za křižovatku s ulicí Kyšická. Od 5. září bude v rámci této etapy zprovozněna křižovatka s ulicí Staroveskou a úsek prací se posune až ke křižovatce s ulicí Na Lukách (křižovatka blíže k návsi). Tato etapa potrvá až do června 2023.

Tyršův most – okružní křižovatka – do konce září

Na jaře začalo město Plzeň budovat novou okružní křižovatku u Tyršova mostu v Doudlevcích. Na ni navázala oprava povrchu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd místem je výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projíždí jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava může projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr se používá objízdná trasa. Stavba by měla být hotova na konci září.

Schéma stavby
Schéma stavby. Zdroj: MMP

Kotkova ulice – do konce listopadu

V době od 11. července až do 30. listopadu bude Vodárna Plzeň opravovat vodovod a kanalizaci v ulici Kotkova, a to v úseku Přemyslova – Husova. Práce probíhají po etapách za úplných uzavírek, kdy v jedné etapě dojde k uzavření křižovatky Kotkova x Husova. V této době bude objízdná trasa vedena ulicemi Emila Škody a Tylova.

Rokycanská ulice – oprava povrchu vozovky

Ředitelství silnic a dálnic České republiky začalo 8. srpna 2022 s opravou Rokycanské ulice ve směru od Prahy do centra v úseku asi 200 metrů nad křižovatkou ulic Masarykova – Rokycanská až k bráně Gambrinus. Po dobu výstavby je omezený průjezd po Rokycanské v obou směrech, snížil se počet jízdních pruhů. Stavba bude probíhat do listopadu 2022.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: