Daluege, Himmler a Röhm. Foto: Bundesarchiv, Bild 102-14886 / CC-BY-SA 3.0

Ernst Röhm: Homosexuál, který mohl tykat Hitlerovi, dostal na výběr mezi sebevraždou a kulkou do břicha

Noc dlouhých nožů se mu stala osudnou. Dlouho si myslel, že je pro Hitlera nepostradatelný, ale na rozdíl od ostatních nacistických lídrů neprojevoval před vůdcem příliš úcty nebo strachu. Nakonec se ocitl v mnichovské věznici, kde dostal na vybranou. Buď se zastřelí sám, nebo dílo dokoná někdo jiný. Co se oné osudné neděle 1. července 1934 stalo?

Nepříliš šťastný život Ernsta Röhma

Ernst Röhm se narodil v Mnichově roku 1887. Podobně jako Hitler byl i Röhm nejmladším synem státního úředníka. Jeho otec se vyznačoval přísnou a násilnou povahou, takže to mladý Röhm neměl doma jednoduché. Jako mladík unikl z nešťastného domova do armády, kam se zapsal v roce 1906. Zúčastnil se 1. světové války a získal Železný kříž za statečnost. Zároveň byl několikrát raněn, utrpěl závažné zranění na obličeji, které mu zanechalo permanentní jizvy. Říkalo se, že jakmile se rozčílil, jizvy se zbarvily do ruda.

Röhmova radikalizace

Röhm zůstal v armádě i po roce 1918, ale zároveň se začal zajímat o radikální národní politiku. Roku 1919 vstoupil do Deutsche Arbeiterpartei (DAP), kde se seznámil s dalším nováčkem, Adolfem Hitlerem. Dva veteráni zjistili, že mají mnoho společného. Stali se přáteli a politickými spojenci.

U zrodu Cyklonu B stál Žid. Nacisté zneužili jeho um a podkopali jeho vlastenectví

Mezi lety 1919 a 1923 Röhm pokračoval jako kapitán Reichswehru, zatímco navštěvoval i schůzky NSDAP. Byl dokonce zvolen do parlamentu v Reichstagu roku 1924, což využil ve svůj prospěch. Právě Röhm se zasloužil o vznik jednotek SA (Sturmabteilung – útočné jednotky). Jenže v Reichstagu se rozhodl skončit již v roce 1925 po neshodách s jinými politiky.

SA jednotky se vymykaly kontrole

V letech 1928 až 1930 pracoval Röhm v bolívijské armádě jako plukovník. Na Hitlerovu žádost se vrátil do Německa roku 1930, aby se postavil do čela jednotek SA. Hitler požadoval, aby Röhm tyto jednotky usměrnil a navedl je na cestu společnou s NSDAP. Místo, aby Röhm splnil Hitlerovo přání, rozhodl se jednat podle svého. Chtěl mít z SA revoluční armádu, která by nahradila jak Reichswehr, tak možná samotnou NSDAP.

Ačkoliv jednotky SA byly vůči komunistům nepřátelské, některé jejich oddíly s nimi sympatizovaly. Hlavně se zájmy dělnické třídy, například podpořily stávkující dělníky. Röhm se pasoval do role charizmatického vůdce slibujícího mužům z SA zářnou budoucnost v nacistickém Německu. V těchto kruzích jeho popularita neskutečně stoupla a téměř se vyrovnala té Hitlerově. Navíc počet mužů v jednotkách SA začal raketově stoupat, roku 1934 čítal téměř tři miliony. Jednotky tvořili agresoři a těžce kontrolovatelní jedinci a stávaly se trnem v oku Gestapu a jednotkám SS.

Dobřanský “hřbitov bláznů”. Zaniklé místo, o kterém se nemluví

Pád Röhma

Později roku 1933 se začal vztah Hitlera a Röhma pomalu měnit. Ačkoliv ho Hitler stále obdivoval, začal si uvědomovat jeho nebezpečnost. Röhmovo chování tomu samozřejmě nepomáhalo. Při vzájemných rozhovorech se Hitlera nikdy nebál, neprojevoval mu úctu a provokoval ho. To bylo něco neslýchaného, nikdo jiný si na takový přístup k Hitlerovi netroufal. Lidé jako Himmler a Goering na Röhmův vztah s Hitlerem žárlili a začali plánovat, jak se ho zbavit. V dubnu 1934 se Himmler a Reinhard Heydrich jali sbírat domnělé důkazy o Röhmovu plánu na zbavení se Hitlera. Nutno podotknout, že většina byla smyšlená. Neváhali také použít jeho homosexualitu, aby Hitlera co nejvíce znechutili.

Röhmova homosexualita nebyla nijak zvlášť utajována. Rozhodně se ani nepáral s bývalými známostmi, které by snad chtěly něco získat díky jejich dřívějšímu milostnému vztahu. Kupříkladu dr. Ing. Bella nechal klidně zabít. Na počátku 30. let vyšly na světlo milostné dopisy s lékařem dr. Karlem Günterem Heimsothem. Členům nacistické strany to nebylo po chuti a chtěli po Hitlerovi, aby Röhma znovu poslal do Bolívie. Hitler toto odmítl, protože tehdy Röhma ještě potřeboval.

Tři králové dělali nacistům vrásky, pokusili se zneškodnit i samotného Himmlera

Buď sebevražda nebo zastřelení

Nacistická čistka známá jako Noc dlouhých nožů se stala osudnou i Röhmovi. Hlavní roli v ní sehráli Himmler a Heydrich. Hrůzy započaly 30. června 1934, kdy se v penzionu Hanselbauer v Bad Wiessee konala porada jednotek SA, na kterou byl pozván i Hitler. Ten poté, co se dostavil společně se svým komandem SS, začal zatýkat příslušníky SA.

Zatčení se nevyhnulo ani Röhmovi. Ten ještě v den své smrti žádal hlasitě kávu a když nevyhovovala jeho chutím, demonstrativně ji vylil na zem. Asi nepředpokládal, že by mohl zemřít. I Hitler s jeho zavražděním otálel, ale nakonec tlaku dalších elitních nacistů ustoupil a nechal Himmlera a Heydricha s ním udělat, co uznají za vhodné.

Heydrich tedy poslal do Mnichova zprávu, aby se popravčím Röhma stal Theodor Eicke. Röhm se nacházel v cele 474 ve vězení Stadheim. Eicke mu dal na vybranou. Přinesl nabitou pistoli a dostal 10 minut na vyřešení své situace. Když se vrátil, Röhm se pistole ani nedotkl. Zvedl se tedy z pryčny a postavil se zády ke dveřím. Podle svědectví měl ve tváři opovržení. Poté padly dva výstřely a s nimi Röhm k zemi.

Galerie:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Autorka se věnuje psaní různorodých článků převážně ze zahraničních zdrojů, a to od roku 2022. Mezi její oblíbená témata patří netradiční historické události, neobvyklé psychické poruchy, nové technologie nebo filmové události.


Tereza Netrvalová

Autorka se věnuje psaní různorodých článků převážně ze zahraničních zdrojů, a to od roku 2022. Mezi její oblíbená témata patří netradiční historické události, neobvyklé psychické poruchy, nové technologie nebo filmové události.

Tipy z kalendáře akcí: