Situační nákres. Zdroj: Vodárna Plzeň

Malesice se konečně dočkají vodovodu a kanalizace

Plzeňská vodárna připravuje kompletní realizaci nové veřejné technické infrastruktury v městském obvodu Plzeň 9 – Malesice. Práce na budování vodovodu, vodojemu, kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) mají v případě získání dotace z Evropských fondů začít už v lednu roku 2024. Na infrastrukturu by se mohlo napojit zhruba tisíc současných obyvatel devátého plzeňského obvodu.

Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka, do jehož gesce spadá technická oblast, jde o vybudování technicky náročné kombinace vodovodu a kanalizace. „Máme pro Malesice kompletně připravenou výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistírny odpadních vod a také vodojemu. Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení cca tisíce současných obyvatel a rovněž napojení zdejších rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc obyvatel. Zahájit stavbu chceme na začátku příštího roku,“ řekl Bosák.

Práce na budování nové infrastruktury by měly trvat tři a půl roku, od ledna příštího roku do července 2027. „Předem děkuji našim obyvatelům za trpělivost, která bude kvůli různým uzavírkám a rozkopaným komunikacím nutná. Věřím, že se ale těší na výhody, které jim a životnímu prostředí tato velká investice města Plzně přinese. Vždyť Malesice na vodovod a kanalizaci čekají už dvě desítky let,“ připomněl starosta Malesic a náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Předpokládaná celková hodnota díla  činí 349,5 milionů korun bez DPH. Plzeňská vodárna bude žadatelem o dotační spolufinancování z Evropských fondů. Pokyn k zahájení výstavby bude vydán až po potvrzení získání dotace. Verdikt, zda VODÁRNA PLZEŇ dotaci z Operačního programu Životního prostředí dostala, by měl být znám během zimy.

ČOV a kanalizace:

Zahájení stavebních prací je naplánováno v místě budoucí ČOV v lokalitě Za Špýcharem na břehu Mže. Vyčištěná voda z ČOV se bude odvádět do řeky Mže potrubím z kameniny o profilu DN 400 délky 167 metrů s měrným objektem a protipovodňovým uzávěrem. V areálu ČOV se počítá s vybudováním více než jedenáct metrů hluboké studně, která bude zdrojem provozně-užitkové vody a případně i pitné vody pro objekt čistírny. ČOV bude vybavena také stáčecím sloupkem pro svozové kaly, což pro obyvatele a okolní producenty odpadních vod znamená možnost vyvážení septiků.

Projekt zahrnuje výstavbu ucelené gravitační a tlakové kanalizační sítě v celkové délce cca 4,8 tisíce metrů a v první řadě umožní napojení stávající zástavby na vybudovaný systém kanalizačních stok s dostatečnou kapacitou pro výhledová napojení.

Vodojem a vodovod:

Účelem realizace projektu je výstavba vodovodních řadů a vodojemu pro zajištění zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu města Plzně. Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je téměř 5,5 tisíce metru. Vodojem v lokalitě U Sv. Josefa je navržen jako zemní dvoukomorový s přisazenou manipulační komorou, v níž bude umístěna technologie. Vodojem z monolitického vodostavebního železobetonu obsáhne oddělené akumulační nádrže o celkovém objemu 500 m3. Na manipulační komoru od úrovně terénu naváže nadzemní část vodojemu se vstupem.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: