Foto: ZČU

Budovu Fakulty pedagogické na Chodském náměstí čeká velká rekonstrukce

Západočeská univerzita v Plzni zrekonstruuje budovu Fakulty pedagogické na Chodském náměstí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR totiž rozhodlo, že univerzitě udělí dotaci.

Důležitá proměna má budovu zmodernizovat a přizpůsobit současným požadavkům. Předpokládané náklady jsou 383 milionů, přičemž dotace má činit 275 milionů korun. Zbylou částku uhradí ZČU. Studující i vyučující bude na dobu prací třeba přestěhovat.

„Získání dotace pro budovu na Chodském náměstí vnímáme jako velký úspěch, který navíc přišel symbolicky v roce, kdy si Fakulta pedagogická připomíná 75 let od svého založení. Věřím, že se budova promění ke spokojenosti studujících i vyučujících a že výsledek ocení také veřejnost. Rád bych poděkoval všem, kteří se o získání dotace zasloužili,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička.

Rekonstrukce bude generální, nedotkne se pouze několika vyhovujících oken a zatím ani fasády. Počítá se ale s rekonstrukcí střechy, s vnitřními bouracími pracemi a následnou stavbou nových podlah, stropů i příček, díky níž bude možné zmodernizovat stávající prostory a vytvořit úplně nové uspořádání. Součástí bude i kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů.

Měšťanská beseda přivítá v roce 2024 řadu hvězdných jmen

„V závislosti na jeho výsledku bychom chtěli práce zahájit během léta. Podle plánu by měly trvat 24 měsíců, a na tuto dobu bude nutné výuku z Chodského náměstí přesunout do náhradních prostor, zejména pak do budovy Univerzitní 22 v kampusu na Borech, kde sídlí například Fakulta strojní a Fakulta ekonomická,“ popisuje kvestor ZČU Petr Beneš.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne v první polovině roku 2024.  Podle děkana Pavla Mentlíka posune rekonstrukce a modernizace budovu do 21. století. Dočká se například větších učeben a laboratoří, ale třeba i funkčního propojení se sousední Klatovskou 51. Mezi oběma budovami totiž dnes lze procházet pouze přes dvůr.

Budovu z roku 1925 navrhl architekt Hanuš Zápal, dnes v ní působí Centrum biologie, geověd a envigogiky, katedra německého jazyka, a především dvě největší katedry Fakulty pedagogické – pedagogiky a psychologie. Fakultě slouží i sousední adresa Klatovská 51, které se však tyto práce dotknou minimálně. Kromě toho sídlí ještě v centru města, ve Veleslavínově 42, kde má i děkanát.

Místo, o kterém píšeme:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: