Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeň představí vize pro veřejný prostor

Proč je veřejný prostor důležitý? A co s ním Plzeň plánuje? Vysvětlení se zájemci dozví na akci nazvané Vize pro veřejný prostor. Uskuteční se 23. listopadu 2023 od 17 hodin v Klempírně DEPO2015.

„Veřejná prostranství jsou všude kolem nás. Ulice, náměstí, nábřeží či parky jsou propojujícím prvkem města a zároveň město tvoří a dávají mu jednoznačný osobitý ráz a náboj. Je to prostor, ve kterém se může pohybovat kterýkoliv obyvatel nebo návštěvník města, proto je pro nás zásadní tuto naši vizi představit veřejnosti a získat užitečnou zpětnou vazbu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast technickou Pavel Bosák.

Kulturní dům Peklo nikdo nechce. Město musí řešit jeho stav

Veřejná prostranství tvoří pomyslnou kostru, která spojuje jednotlivé budovy a tvoří tak pojivo města. Na základě zkušenosti řady měst lze říci, že kvalita veřejných prostranství zásadně definuje kvalitu života v daném místě, a nejen proto je potřeba o ně důsledně pečovat a kultivovat je.

„Aby mohly všechny složky města při plánování či schvalování revitalizací veřejných prostranství rozhodovat jednotně a výsledné kultivace působily v rámci města uceleně a koncepčně, nechalo město Plzeň vytvořit Koncepci veřejných prostranství,“ řekl Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Koncepce samotná se skládá ze dvou částí. První část řeší koncepční přístup a definici možného budoucího směřování rozvoje společného prostoru města. Druhou částí je pak manuál, který prostřednictvím principů a pravidel nastavuje paletu nástrojů pro dosahování kvality. Na konkrétních příkladech tak ukazuje, jak by měla být veřejná prostranství řešena, a to jak v rámci velkých investičních akcí, tak i při běžných úpravách.

Plzeňský Rondel v proměnách času

„Příprava koncepce a manuálu jde do své finální fáze. Před předložením dokumentu radě města ho však chceme představit nejprve veřejnosti. Proto jsme přichystali akci s názvem Vize pro veřejný prostor, která se bude konat 23. listopadu 2023 od 17 hodin v prostoru Klempírny v DEPO2015,“ pozvala ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Nebude se jednat o obyčejnou prezentaci. Naopak, akce si klade za cíl téma důležitosti kvalitních veřejných prostranství probrat z více stran. Mimo představení manuálu se tak návštěvníci mohou těšit na další prezentace odborníků z oboru a také na panelovou diskusi s experty na veřejný prostor i zástupci města Plzně.

„Účast přislíbili pánové Peter Bednár a Vít Zeman, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. Samotného představení koncepce a Manuálu tvorby veřejných prostranství se ujme docentka Pavla Melková, jejíž tým dokument ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně připravoval,“ dodal Jaroslav Holler.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: