Foto: Miroslav Chaloupka

V Měšťanské besedě převzali laureáti Uměleckou cenu města Plzně  

Umělecká cena města Plzně za rok 2019 má své držitele. Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let obdržela pěvkyně Soňa Hanzlíčková Borková, za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let ji získala fotografka a výtvarnice Markéta Tichá a ocenění za celoživotní dílo výtvarník a scénograf Ivan Nesveda. Držitelem ceny Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury se stala Hudební nadace Karla Pexidra a významnou kulturní událostí roku projekt Zúročení zrealizovaný zapsaným ústavem Johan. 

Ceny předala laureátům na slavnostním večeru ve středu 16. září 2020 v Měšťanské besedě náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Laureáti si ceny převzali osobně s výjimkou nemocného Ivana Nesvedy, za nějž ji přebral ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Festival Animánie bude letos „Pozpátku“

„Blahopřeji ze srdce všem oceněným. Nacházíme se v době zahájení nové kulturní sezony, která je zcela jiná oproti předchozím. Kultura nyní čelí novým výzvám a omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií. Pevně věřím, že se podaří toto současné nelehké období překonat. Plzeň a kultura k sobě neodmyslitelně patří. Díky bohaté historické kulturní tradici a současným uměleckým aktivitám bylo a je vytvářeno kulturní prostředí přesahující hranice našeho města. Děkuji všem, kteří je v našem krásném městě utvářejí a pomáhají udržet,“ řekla náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Město Plzeň cenu udělilo v následujících kategoriích:

Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let byla udělena fotografce a výtvarnici Markétě Tiché za kurátorství výstavy Post-Generation, kolektivní výstavy nejmladší výtvarné generace, která se uskutečnila jako součást projektu Zúročení 2019. Podle poroty jako kurátorka osobitým a přesvědčivým způsobem vyzvala, uspořádala a v budově bývalého Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 prezentovala více než dvacet mladých výtvarníků. Nabídnutý koncept zahrnoval široké spektrum výtvarných forem od kreseb a malby po instalace a performance a byl přijat příznivě odbornou veřejností. 

Markéta Tichá je absolventkou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a v současné době úspěšnou kurátorkou Moving Gallery, která se cíleně zaměřuje na čerstvé absolventy vysokých uměleckých škol.

Industry Open: Nový tištěný průvodce představuje industriální památky Plzně a Plzeňského kraje

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let získala pěvkyně Soňa Hanzlíčková Borková za roli Elisabeth ve stejnojmenném muzikálu Divadla J. K. Tyla, který měl premiéru 30. listopadu 2019 na Nové scéně. Podle poroty je vystoupení pěvkyně spojením krásného, kultivovaného zpěvu s úžasnou barvou hlasu, přirozeného herectví a dokonalého tance.

Soňa Borková Hanzlíčková absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, katedru muzikálového herectví. V Divadle J. K. Tyla je v angažmá od roku 2009. Za tu dobu zde ztvárnila několik desítek rolí, hostovala rovněž v brněnských divadlech. V roce 2012 byla nominována na Cenu Thálie za roli Evity Peronové v muzikálu Evita, které nastudovalo Divadlo J. K. Tyla.  

Cenu za celoživotní dílo (síň slávy) obdržel Ivan Nesveda, jenž patří k nejuznávanějším výtvarníkům a scénografům českého loutkového divadla. Jeho profesní život je od mládí spojen s Plzní a Divadlem ALFA. Z jeho dílny vzešli legendární Tři mušketýři a na dvě desítky inscenací, například Kašpárek a indiáni a Kašpárek a mumie, CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska, Kosmo 1, Kosprd a Telecí nebo Tři siláci na silnici. Jako oceňovaný loutkářský scénograf získal za své inscenace řadu cen nejen tuzemských, ale i zahraničních, například v roce 2006 obdržela inscenace Tři mušketýři ocenění Alfréda Radoka.

Plzeň získala zpětnou vazbu od rodičů na distanční výuku

Cena Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury byla udělena Hudební nadaci Karla Pexidra za dlouhodobou podporu kulturního dění, zejména finanční. Životní dráhu právníka Karla Pexidra (nar. 1922) provázela a provází vážná hudba, jíž se věnoval již od dětství. Kulturní veřejnost a odborné kruhy nejen v Plzni, Praze, Brně a Ostravě, ale i jinde v Česku i v zahraničí ho znají jako hudebního skladatele i literáta. Jako představitel Západočeského hudebního centra inicioval vznik festivalu Tribuna komorní písně, který se od roku 1992 koná jako bienále. Založil Hudební nadaci Karla Pexidra, která podporuje komponisty a interprety.

Cenu za významnou kulturní událost roku získal Johan, zapsaný ústav, za projekt Zúročení. V listopadu 2019 uspořádal kulturní akci Zúročení v budově na Americké 42 v Plzni (bývalé sídlo Krajského výboru Komunistické strany Československa), kdy byla výjimečně otevřena veřejnosti v rámci oslav 30. výročí od sametové revoluce. Ústav Johan ve spolupráci se spolkem PaNaMo zde nabídly jako součást projektu Cesta svobody program, který reflektoval tuto etapu prostřednictvím umělecké tvorby. Návštěvníci se během čtyř dnů setkali s výtvarným uměním, divadlem, tancem, filmem, diskuzemi a architektonickými prohlídkami budovy.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: