Zdroj obrázku: MMP

Čidla testují a hlídají vzduch ve škole v Plzni, zlepšila se pozornost žáků

Plzeň umístila v rámci svého pilotního projektu speciální snímače na měření oxidu uhličitého na 25. základní škole Plzeň, která má moderní okna a částečně zateplenou fasádu. Chce tím „bojovat“ s vydýchaným vzduchem a zlepšit podmínky pro výuku ve třídách. Reakce žáků i učitelů jsou po třicetidenním měření pozitivní, díky čidlům se začalo v učebnách častěji větrat, zlepšila se koncentrace dětí. Projekt, jenž realizuje Správa informačních technologií města Plzně, je součástí městského konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zkvalitňovat život obyvatel a návštěvníků krajské metropole. 

„Jako profesí učitelka vím, že žáci i studenti potřebují mít ve třídách nejen dostatečné teplo, ale i čerstvý vzduch, který udržuje jejich pozornost. Po zateplení škol je nutné větrat daleko častěji. Poměrně dokonalá těsnost oken totiž sice snižuje náklady na energie, na druhé straně ale omezuje cirkulaci vzduchu mezi prostředím venku a uzavřenými interiéry školních budov,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová. 

Právě koncentrace oxidu uhličitého (CO2) je výborným indikátorem kvality vzduchu, jeho „vydýchanosti“. Protože je oxid uhličitý bez zápachu, nemá člověk receptory pro jeho detekci. Na jeho vyšší koncentraci však reaguje ztrátou pozornosti, zvýšenou malátností, pocity únavy i například až bolestmi hlavy a nevolností. V přirozeném prostředí je koncentrace CO2 kolem 400 jednotek ppm (parts per milion), v průmyslových oblastech je hodnota o něco vyšší. Přibližně 20 procent populace začíná negativně reagovat již při koncentraci kolem 1000 ppm. Pro regulační systémy bývá často tato hodnota nastavena jako limitní pro ovládání výkonu vzduchotechnických jednotek nebo výměny vzduchu v místnosti.

graf
Průběh koncentrace CO2 ve třídě za přítomnosti signalizačního hlásiče překročení limitů (25. ZŠ Plzeň, 5.C). Zdroj: MMP

„Ve třídách 25. základní školy byly umístěny měřící jednotky s informativní světelnou signalizací. Světelná LED zobrazuje změnou barvy tři stavy. Zelená znamená, že koncentrace CO2 je nízká, oranžová upozorňuje na zvýšenou koncentraci a červená znamená vysokou koncentraci. Data ze senzorů jsou přijata prostřednictvím komunikační sítě PLZEN LoRa pracující na otevřené platformě LoRaWAN. Dále se data ukládají  do databází, kde jsou dostupná pro další zpracování. Například pro webovou prezentaci. Kromě teploty měří navíc i relativní vlhkost,“ přiblížil radní pro oblast podpory podnikání a Smart Cities Vlastimil Gola. Ve výchozím nastavení měří senzor koncentraci každých deset minut. Celkem je na 25. základní škole 38 snímačů. 

Vzduch město měřilo po celý měsíc květen. Při dosažení hranice 901 ppm se na snímači změnila barva LED ze zelené na oranžovou, při překročení limitu 1500 ppm se LED změnila na červenou. „Žáci a učitelé si po krátké době zvykli na větrání okny už v okamžiku zobrazení oranžové LED kdykoliv během výuky. Ta samá jednotka zaznamenávala teplotu, vlhkost a koncentraci CO2 na dispečink. Z průběhu měřených hodnot je zřejmé, že pokud došlo k překročení hygienického limitu, po vyvětrání došlo ke snížení hodnoty CO2 ve třídě,“ uvedla Lucie Kantorová.  Podle jejích slov učitelé i žáci po instalaci dbali signalizace a docházelo k častějšímu větrání místností. Pedagogové si nestěžovali na nutnost větrání, naopak jejich subjektivním pocitem bylo pozorováno zlepšení koncentrace a pozornosti u žáků. 

Stejné měření chce město nechat provést i v zimních měsících, poté projekt vyhodnotí a rozhodne, zda snímače začne instalovat i v dalších školách.

graf
Průběh koncentrace COve třídě za přítomnosti signalizačního hlásiče překročení limitů (25. ZŠ Plzeň, 1.A). Zdroj: MMP

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: