Porovnání před a po opravě. Foto: MMP

Barokní kaple na božkovské návsi se dočkala po více než 30 letech opravy

Barokní kaple na návsi v Božkově se dočkala větší opravy po více než 30 letech. Jedná se tak o letošní druhou opravenou kapličku. Stavba byla poškozena vlhkostí, renovace se dostalo i zvonu včetně konstrukce, na které je zavěšen. Náklady na opravu činily více než 750 tisíc korun.

Stavební úpravy se týkaly i terénu kolem kaple. Ten byl vyspádován a odvodněn tak, aby eliminoval vliv dešťových vod. Zdi kaple byly totiž poškozeny vlhkostí, a tak bylo nutné vlhkem poškozené a nevhodné omítky odstranit, vytmelit trhliny a odborně opravit kamenný portál a práh. Finální nátěr omítky v tónech okrově žluté vápenné barvy odpovídá nálezům barvy původního zdiva.

„Opravy památkově chráněných objektů je často nutné dělat původními technologiemi za pomoci dříve používaných materiálů, proto jsou opravy náročnější a dražší, než u běžných objektů,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář a dodal: „Právě kapličky hrály v životě vesnice důležitou roli. Jejich opravami jim tuto roli postupně navracíme.“

Plzeňská zoo představila nový informační systém

Při opravě kaple došlo k výměně stávající teracové dlažby na podlaze za novou dlažbu cihelnou, která lépe propouští vlhkost, a umožní tak lepší vysychání stavby. Odborné opravy se dočkal také zvon i konstrukce, na které je zavěšen, včetně doprovodného mechanismu.

Interiér kaple nově zdobí obraz panny Marie Pomocné plzeňské malířky Nikoly Kabourkové.

Historie kaple na Božkovském náměstí

Malebná barokní kaple na návsi u Božkovského potoka byla postavena v roce 1840 zednickým mistrem Josefem Kodlem z Doubravky na místě dřevěné kapličky se zvonicí. Tato architektonicky zdařilá stavba je od roku 1958 zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek, je součástí vesnické památkové rezervace v okrajové části Plzně a výrazně dotváří prostor návsi v Božkově. Kaple má půdorys čtverce s okosenými hranami. Zvonová střecha je završena lucernou ve tvaru hranolu s okosenými hranami a je zakončena hrotnicí s křížem a makovicí. V lucerně je zvon. Interiér je zaklenut tzv. klášterní klenbou, proti dveřím se nachází oltářní výklenek. Božkovská kaple patří mezi tzv. mešní kaple, které nahrazovaly na vsích kostely a ve kterých se celkem pravidelně sloužily mše.

František Křižík. Vynálezce, který osvítil svět i Čechy obloukovými lampami

O plzeňských kapličkách

Na území města Plzně, zejména v jeho okrajových částech, které bývaly dříve samostatnými vesnicemi, najdeme množství drobných sakrálních památek včetně kapliček. Správa veřejného statku města Plzně se stará celkem o 20 kaplí a kapliček. Letos prošly důkladnou opravou dvě – kaplička svatého Cyrila a Metoděje na Roudné a kaple na návsi v Božkově. V příštím roce by Správa veřejného statku města Plzně chtěla opravit kapličku na návsi v Černicích nebo v Červeném Hrádku. Zda se tak stane, bude záviset na možnostech městského rozpočtu a cenách plánovaných oprav.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: